Actualitat Actualitat

24/05/18   El síndic major compareix al Parlament per presentar l'informe sobre el Compte general de la Generalitat del 2014

Barcelona, 24 de maig de 2018.- El síndic major de la Sindicatura de Comptes, Jaume Amat, compareixerà demà davant el Ple del Parlament per presentar l'informe sobre el Compte general de la Generalitat corresponent a l'exercici 2014. El procediment relatiu al Compte general, que inclou el debat i votació de l'informe i del Compte pel Ple de la cambra, és el primer punt de l'ordre del dia de la sessió plenària, previst per a les 10.00 hores.

16/05/18   La Sindicatura publica l'informe de fiscalització sobre l'Oficina Antifrau de Catalunya

Barcelona, 16 de maig de 2018.- La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha publicat i tramès al Parlament l'informe 5/2018, relatiu a l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), exercici 2015.

11/05/18   La Sindicatura participa en la reunió de la Comissió de coordinació en l'àmbit local del Tribunal de Comptes i els OCEX

Barcelona, 11 de maig de 2018.- El síndic Joan-Ignasi Puigdollers ha participat en la primera reunió semestral de la Comissió de coordinació en l'àmbit local del Tribunal de Comptes i els OCEX (òrgans de control extern) autonòmics, celebrada els dies 10 i 11 de maig a Oviedo, a la seu de la Sindicatura de Comptes del Principat d'Astúries.

3/05/18   La Sindicatura publica l'informe sobre l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, estabilitat pressupostària, exercici 2014

Barcelona, 3 de maig de 2018.- La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha publicat i tramès al Parlament l'informe 4/2018, relatiu a l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, exercici 2014.

24/04/18   El síndic major intervé en la jornada de formació sobre 'Transparència i el finançament de partits polítics i sindicats'

Barcelona, 24 d'abril de 2018.- El síndic major de la Sindicatura de Comptes, Jaume Amat, ha intervingut en la jornada de formació sobre Transparència i el finançament de partits polítics i sindicats, organitzada per l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i que va tenir lloc divendres 20 d'abril a la seu de l'entitat metropolitana.

19/04/18   El síndic major clou la 9a Jornada d'auditoria del sector públic

Barcelona, 19 d'abril de 2018.- El síndic major de la Sindicatura de Comptes, Jaume Amat, ha participat avui en la cloenda de la 9a Jornada d'auditoria del sector públic que organitza el Col·legi de Censors Jurats de Comptes a Barcelona, a la seu de la corporació.

18/04/18   La Sindicatura fiscalitza la comptabilització d'ingressos per transferències de l'Ajuntament de Mollet del Vallès

Barcelona, 18 d'abril de 2018.- La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha publicat i tramès al Parlament l'informe 3/2018, relatiu a l'Ajuntament de Mollet del Vallès, comptabilització d'ingressos per transferències, exercici 2015.

13/04/18   La Sindicatura organitza un curs sobre la nova llei de contractes del sector públic

Barcelona, 13 d'abril de 2018.- La Sindicatura de Comptes ha organitzat avui un curs sobre la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, del 26 de febrer del 2014.

26/03/18   El personal de la Sindicatura segueix un curs sobre la fiscalització de les mesures de transparència

Barcelona, 26 de març de 2018.- El personal d'auditoria de la Sindicatura de Comptes ha assistit avui a un curs sobre la fiscalització de la transparència d'acord amb el marc legal establert per la Llei 19/2014 sobre, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

26/03/18   La Sindicatura publica l'informe de fiscalització de la Fundació del Gran Teatre del Liceu

Barcelona, 26 de març de 2018.- La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha publicat i tramès al Parlament l'informe 2/2018, relatiu a la Fundació del Gran Teatre del Liceu, exercici finalitzat el 31 d'agost del 2015.
S'estan mostrant 1 - 10 de 679 resultats.
Articles per pàgina 10
de 68