Actualitat Actualitat

19/09/18   La Sindicatura publica els informes sobre l'INEFC i sobre la reestructuració del sector públic de la Generalitat

Barcelona, 19 de setembre de 2018.- La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament els informes 16/2018 i 17/2018, relatius, respectivament, a l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) i a la reestructuració del sector públic de la Generalitat en el període 2010-2016.

12/09/18   La Sindicatura participa en els actes de la Diada de l'Onze de Setembre

Barcelona, 12 de setembre de 2018.- La Sindicatura de Comptes ha participat en els actes institucionals per commemorar la Diada Nacional de Catalunya.

1/08/18   La Sindicatura publica l'informe sobre Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès, SA

Barcelona, 1 d'agost de 2018.- La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament de Catalunya l'informe 15/2018, relatiu a la societat pública municpal Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès, SA (PROMUSA), exercici 2016.

27/07/18   La interventora general, Rosa Vidal, lliura a la Sindicatura el Compte general de la Generalitat del 2017

Barcelona, 27 de juliol de 2018.- La interventora general de la Generalitat de Catalunya, Rosa Vidal, ha visitat avui la Sindicatura de Comptes acompanyada del subdirector general de la Intervenció, Joan Guerrero.

25/07/18   La Sindicatura publica l'informe relatiu al Laboratori de Referència de Catalunya

Barcelona, 25 de juliol de 2018.- La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament l'informe 14/2018, relatiu a l'entitat Laboratori de Referència de Catalunya, SA, exercici 2016.

18/07/18   La Sindicatura publica l'informe sobre el Compte general de les corporacions locals relatiu a l'exercici 2016

Barcelona, 18 de juliol de 2018.- La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament l'informe 13/2018, sobre el Compte general de les corporacions locals, corresponent a l'exercici 2016.

16/07/18   La Sindicatura compareix davant la Comissió del Parlament per presentar cinc informes de fiscalització

Barcelona, 16 de juliol de 2018.- Els síndics han comparegut aquesta tarda davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes del Parlament per presentar cinc informes de fiscalització.

13/07/18   La Sindicatura publica els informes sobre les places vinculades docents i assistencials de les universitats públiques i sobre l'Institut Metropolità del Taxi

Barcelona, 13 de juliol de 2018.- La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament l'informe 11/2018, relatiu a les places vinculades docents i assistencials de les universitats públiques de Catalunya, curs 2015-2016, i l'informe 12/2018, relatiu a l'Institut Metropolità del Taxi, exercici 2016.

4/07/18   La Sindicatura publica els informes sobre l'Agència de Residus de Catalunya i sobre la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament

Barcelona, 4 de juliol de 2018.- La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament els informes 9/2018, relatiu a l'Agència de Residus de Catalunya, i el 10/2018, relatiu a la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament, ambdós corresponents a l'exercici 2015.

28/06/18   La Sindicatura assisteix a l'acte de presa de possessió del nou president de la Diputació de Barcelona

Barcelona, 28 de juny de 2018.- La Sindicatura ha assistit a l'acte d'elecció, nomenament i presa de possessió del nou president de la Diputació de Barcelona, Marc Castells. L'acte, celebrat avui a l'edifici de Can Serra, ha comptat amb la participació dels síndics Miquel Salazar i Joan-Ignasi Puigdollers, que en el Ple de la Sindicatura tenen atribuïda la fiscalització del sector públic local de Catalunya.
S'estan mostrant 1 - 10 de 694 resultats.
Articles per pàgina 10
de 70