Actualitat Actualitat

7/02/2018   La Sindicatura publica els informes relatius a l'Institut Ramon Llull, al Departament d'Agricultura i a l'Ajuntament de Mont-roig del Camp

Barcelona, 7 de febrer de 2018.- La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament els informes 25/2017, relatiu al Consorci de l'Institut Ramon Llull, exercici 2015; 26/2017, sobre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, capítols 4 i 7 de despeses, exercici 2014, i 27/2017, sobre l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, endeutament, exercici 2015.

25/01/18   El síndic major assisteix a la reunió de la comissió de coordinació del Tribunal de Comptes i els OCEX

Barcelona, 25 de gener de 2018.- El síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, Jaume Amat, ha assistit a la reunió de la comissió de coordinació de comunitats autònomes del Tribunal de Comptes i els òrgans de control extern autonòmics (OCEX).

24/01/17   La Sindicatura publica tres informes, sobre els ajuts d'Ensenyament, el SEM i l'Ajuntament de les Avellanes i Santa Linya

Barcelona, 24 de gener de 2017.- La Sindicatura de Comptes ha emès els informes de fiscalització 22/2017, sobre les subvencions que atorga el Departament d'Ensenyament; 23/2017, sobre l'empresa pública Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEM), i 24/2017, sobre les indemnitzacions per la construcció d'una carretera al municipi de les Avellanes i Santa Linya. Tots tres informes han estat enviats al Parlament de Catalunya, que els ha admès a tràmit.

17/01/18   La Sindicatura publica els informes relatius a Mercabarna i a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

Barcelona, 17 de gener de 2018.- La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament els informes de fiscalització 20/2017, relatiu a Mercados de Abastecimientos de Barcelona, SA (Mercabarna), exercici 2014, i 21/2017, relatiu a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, exercicis 2012 i 2013.

15/01/18   El síndic major assisteix a la presa de possessió dels consellers de la Cambra de Comptes d'Aragó

Barcelona, 15 de gener de 2018.- El síndic major, Jaume Amat, ha assistit a l'acte de presa de possessió dels tres membres de la Cambra de Comptes d'Aragó, a la seu de les Corts aragoneses, a Saragossa.

21/12/17   El Ple acomiada el síndic Andreu Morillas, qui deixa el càrrec a finals d'any

Barcelona, 21 de desembre de 2017.- El Ple de la Sindicatura de Comptes, reunit ahir, va acomiadar el síndic Andreu Morillas, que deixarà el càrrec a finals d'aquest any per motius personals. La seva renúncia tindrà efectes a partir del dia 2 de gener, d'acord amb la resolució del Parlament de Catalunya publicada al DOGC núm. 7518 de 18 de desembre del 2017.

19/12/17   La Sindicatura publica els informes sobre IFERCAT i sobre el romanent de la Bisbal d'Empordà

Barcelona, 19 de desembre de 2017.- La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament de Catalunya els informes de fiscalització 18/2017, relatiu a Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (IFERCAT), exercicis 2011-2014, i el 19/2017, relatiu a l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, romanent de tresoreria, exercici 2015.

18/12/17   El síndic Andreu Morillas cessa com a membre de la Sindicatura de Comptes a partir del dia 2 de gener

Barcelona, 18 de desembre de 2017.- El síndic Andreu Morillas renuncia a la seva condició de membre de la Sindicatura de Comptes de Catalunya a partir del dia 2 de gener del 2018. Morillas estava en funcions des del març d'aquest any, després d'haver exhaurit un mandat de sis anys com a síndic de comptes (va prendre possessió del seu càrrec el 4 de març del 2011).

13/12/17   El 69% dels ajuntaments han lliurat el Compte general del 2016 a la Sindicatura dins de termini

Barcelona, 13 de desembre de 2017.- El grau de lliurament del Compte general del 2016 dels ajuntaments catalans dins el termini legal, que va finalitzar el 15 d'octubre, ha estat aquest any del 69%, percentatge que per al conjunt de les corporacions locals de Catalunya ha estat lleugerament inferior, del 68%.

29/11/17   El síndic major participa a Oviedo en la reunió de presidents de les institucions de control extern de l'Estat

Barcelona, 29 de novembre de 2017.- El síndic major de la Sindicatura de Comptes, Jaume Amat, ha participat en la reunió de presidents de l'Associació d'Òrgans de Control Extern autonòmics (ASOCEX), i en la de presidents del Tribunal de Comptes i dels OCEX, que van tenir lloc els dies 27 i 28 de novembre a Oviedo, a la seu de la Sindicatura de Comptes del Principat d'Astúries.
S'estan mostrant 1 - 10 de 666 resultats.
Articles per pàgina 10
de 67