Actualitat Actualitat

15/02/17   La Sindicatura publica els informes relatius a l'Agència de Patrimoni Cultural i a les eleccions a cambres agràries

Barcelona, 15 de febrer de 2017.- La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament dos nous informes de fiscalització, relatius a l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural, exercici 2014, i a les eleccions de l'any 2016 per determinar la representativitat de les organitzacions professionals agràries a Catalunya.

13/02/17   La Sindicatura publica l'informe de fiscalització del Compte general de la Generalitat del 2014

Barcelona, 13 de febrer de 2017.- La Sindicatura de Comptes ha publicat l'informe relatiu al Compte general de la Generalitat de Catalunya corresponent a l'exercici 2014, després que els membres del Ple de l'òrgan fiscalitzador el lliuressin a la presidenta del Parlament el passat divendres per a la seva tramitació.

8/02/16   La Sindicatura publica l'informe relatiu al professorat associat de les universitats públiques de Catalunya

Barcelona, 8 de febrer de 2017.- La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament l'informe 25/2017, relatiu al professorat associat de les universitats públiques catalanes, corresponent al curs 2013-2014.

2/02/17   La Sindicatura presenta tres informes de fiscalització davant la Comissió del Parlament

Barcelona, 2 de febrer de 2017.- Els membres del Ple de la Sindicatura de Comptes, encapçalats pel síndic major, Jaume Amat, han comparegut aquest matí davant la Comissió de la Sindicatura del Parlament per presentar tres informes de fiscalització.

30/01/17   La Sindicatura organitza un curs sobre auditoria operativa

Barcelona, 30 de gener de 2017.- La Sindicatura de Comptes ha estrenat l'aula de formació del nou edifici de Via Laietana amb un curs sobre auditoria operativa. La sessió forma part de la programació de formació que la Sindicatura ofereix al seu personal i va tenir lloc divendres 27 de gener, a càrrec d'una auditora de la Cámara de Comptos de Navarra, Karen Moreno, i de l'ex president de la Cámara, Heliodoro Robleda, catedràtic de la Universitat Complutense de Madrid.

25/01/17   La Sindicatura de Comptes publica l'informe de fiscalització del Grup Consell Comarcal del Barcelonès

Barcelona, 25 de gener de 2017.- La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament l'informe de fiscalització 23/2016, relatiu al Grup Consell Comarcal del Barcelonès, en compliment de la Resolució 281/IX del Parlament de Catalunya.

11/01/17   La Sindicatura i el Departament d'Economia signen un conveni per unificar la tramesa dels comptes de les entitats del sector públic de la Generalitat

Barcelona, 11 de gener de 2017.- La Sindicatura de Comptes i el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda han arribat a un acord per facilitar el retiment de comptes als ens del sector públic de la Generalitat en un nou exemple de col·laboració institucional.

22/12/16   La Sindicatura de Comptes es trasllada a un edifici de la Via Laietana a començaments del 2017

Barcelona, 22 de desembre de 2016.- La Sindicatura de Comptes de Catalunya estrenarà seu l'any 2017. El dia 2 de gener, la institució encarregada de fiscalitzar els comptes del sector públic de Catalunya es trasllada a l'edifici número 60 de la Via Laietana, abandonant les instal·lacions que ocupava des de l'any 2006 a l'Avinguda Litoral 12-14 de Barcelona.

21/12/16   La Sindicatura publica l'informe sobre les desviacions de finançament afectat de l'Ajuntament d'Alcarràs

Barcelona, 21 de desembre de 2016.-La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès l'informe de fiscalització 22/2016, relatiu a les desviacions de finançament afectat de l'Ajuntament d'Alcarràs de l'exercici 2014.

1/12/16   El síndic major participa a Palència en dues reunions de les institucions de control extern de l'Estat

Barcelona, 1 de desembre 2016.- El síndic major, Jaume Amat, ha participat en dues reunions de les institucions de control extern de l'Estat que han tingut lloc aquesta setmana a Palència, a la seu del Consell de Comptes de Castella i Lleó.
S'estan mostrant 1 - 10 de 612 resultats.
Articles per pàgina 10
de 62