Actualitat Actualitat

12/06/19   La Sindicatura participa en la reunió de la comissió de coordinació de corporacions locals del Tribunal de Comptes i els OCEX

Barcelona, 12 de juny de 2019.- El síndic Joan-Ignasi Puigdollers ha assistit a la reunió de la comissió de coordinació del Tribunal de Comptes i els OCEX en l'àmbit local, que va tenir lloc els dies 6 i 7 de juny a la ciutat d'Alacant.

6/06/19   Els síndics compareixen davant la Comissió del Parlament per presentar tres informes

Barcelona, 6 de juny de 2019.- Els membres del Ple de la Sindicatura de Comptes, encapçalats pel síndic major, Jaume Amat, han comparegut aquest matí davant la Comissió de la Sindicatura del Parlament per presentar tres informes de fiscalització.

5/06/19   El síndic major participa en la reunió de presidents del Tribunal de Comptes i els òrgans de control extern autonòmics

Barcelona, 5 de juny de 2019.- El síndic major de la Sindicatura de Comptes, Jaume Amat, ha participat en dues reunions mantingudes per les institucions fiscalitzadores de l'Estat els dies 3 i 4 de juny a Saragossa, organitzades en col·laboració amb la Cambra de Comptes d'Aragó.

16/05/19   La Sindicatura publica l'informe de fiscalització d'Infraestructures.cat del període 2012-2014

Barcelona, 16 de maig de 2019.- La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament l'informe 5/2019, relatiu a lnfraestructures.cat, exercicis 2012, 2013 i 2014.

9/05/19   Les corporacions locals ja poden retre el Compte general de l'exercici 2018 a la Sindicatura de Comptes

Barcelona, 9 de maig de 2019.- Els ens locals ja poden retre el Compte general de l'exercici 2018 a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

7/05/19   La Sindicatura de Comptes publica la memòria d'activitats de l'exercici 2018

Barcelona, 7 de maig de 2019.- La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament de Catalunya la seva memòria d'activitats de l'any 2018, on la institució fiscalitzadora dona compte de les principals actuacions que ha dut a terme durant l'exercici anterior.

2/05/19   La Sindicatura publica l'informe de fiscalització de l'Institut Català de la Salut

Barcelona, 2 de maig de 2019.-La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament l'informe 4/2019, relatiu a l'Institut Català de la Salut (ICS), exercici 2015.

26/04/19   La Sindicatura publica els informes sobre l'agregat de les universitats públiques de Catalunya i sobre el Consell Català de l'Esport

Barcelona, 26 d'abril de 2019.- La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament l'informe 2/2019, relatiu a l'agregat de les universitats públiques de Catalunya, exercicis 2016 i 2017, i l'informe 3/2019, sobre el Consell Català de l'Esport, exercici 2016.

25/04/19   El síndic major participa en la 10a Jornada d'Auditoria del Sector Públic al Col·legi de Censors Jurats de Comptes

Barcelona, 25 d'abril de 2019.- El síndic major de la Sindicatura de Comptes, Jaume Amat, ha inaugurat avui la 10a Jornada d'Auditoria del Sector Públic del Col·legi de Censors Jurats de Comptes, dedicada enguany als "Nous reptes de transparència en el sector públic".

12/04/19   El síndic major assisteix a la presa de possessió dels nous membres de la Sindicatura de Comptes del Principat d'Astúries

Barcelona, 12 de abril de 2019.-El síndic major, Jaume Amat, ha assistit a la presa de possessió dels tres nous membres de la Sindicatura de Comptes del Principat d'Astúries, que ha tingut lloc avui a la seu de l'assemblea legislativa, la Junta General d'Astúries.
S'estan mostrant 1 - 10 de 732 resultats.
Articles per pàgina 10
de 74