Actualitat Actualitat

18/07/18   La Sindicatura publica l'informe sobre el Compte general de les corporacions locals relatiu a l'exercici 2016

Barcelona, 18 de juliol de 2018.- La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament l'informe 13/2018, sobre el Compte general de les corporacions locals, corresponent a l'exercici 2016.

16/07/18   La Sindicatura compareix davant la Comissió del Parlament per presentar cinc informes de fiscalització

Barcelona, 16 de juliol de 2018.- Els síndics han comparegut aquesta tarda davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes del Parlament per presentar cinc informes de fiscalització.

13/07/18   La Sindicatura publica els informes sobre les places vinculades docents i assistencials de les universitats públiques i sobre l'Institut Metropolità del Taxi

Barcelona, 13 de juliol de 2018.- La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament l'informe 11/2018, relatiu a les places vinculades docents i assistencials de les universitats públiques de Catalunya, curs 2015-2016, i l'informe 12/2018, relatiu a l'Institut Metropolità del Taxi, exercici 2016.

4/07/18   La Sindicatura publica els informes sobre l'Agència de Residus de Catalunya i sobre la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament

Barcelona, 4 de juliol de 2018.- La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament els informes 9/2018, relatiu a l'Agència de Residus de Catalunya, i el 10/2018, relatiu a la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament, ambdós corresponents a l'exercici 2015.

28/06/18   La Sindicatura assisteix a l'acte de presa de possessió del nou president de la Diputació de Barcelona

Barcelona, 28 de juny de 2018.- La Sindicatura ha assistit a l'acte d'elecció, nomenament i presa de possessió del nou president de la Diputació de Barcelona, Marc Castells. L'acte, celebrat avui a l'edifici de Can Serra, ha comptat amb la participació dels síndics Miquel Salazar i Joan-Ignasi Puigdollers, que en el Ple de la Sindicatura tenen atribuïda la fiscalització del sector públic local de Catalunya.

20/06/18   La Sindicatura publica dos informes, sobre l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i sobre l'Ajuntament de Cànoves i Samalús

Barcelona, 20 de juny de 2018.- La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament l'informe 7/2018, relatiu a l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, subvencions, exercicis 2015 i 2016, i l'informe 8/2018, relatiu a l'Ajuntament de Cànoves i Samalús, romanent de tresoreria, exercici 2016.

18/06/18   El síndic major assisteix a unes jornades a Granada sobre el futur del control intern i extern de la gestió pública

Barcelona, 18 de juny de 2018.- El síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, Jaume Amat, ha assistit a unes jornades tècniques adreçades a membres i personal de les institucions fiscalitzadores amb el títol "Nous horitzons per al control intern i extern de la gestió pública".

14/06/18   Els síndics compareixen al Parlament per presentar cinc informes davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes

Barcelona, 14 de juny de 2018.- Els membres del Ple de la Sindicatura de Comptes han comparegut aquest matí davant la Comissió de la Sindicatura del Parlament, l'òrgan que vehicula les relacions de la cambra amb la institució fiscalitzadora. La d'avui ha estat la primera sessió de la Comissió de la Sindicatura de la dotzena legislatura.

30/05/18   La Sindicatura publica l'informe sobre la contractació administrativa de l'Ajuntament de Tarragona

Barcelona, 30 de maig de 2018.-La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament de Catalunya l'informe de fiscalització 6/2018, relatiu a l'Ajuntament de Tarragona, contractació administrativa, exercici 2016.

29/05/18   El síndic major participa en la reunió de la Conferència de Presidents d'ASOCEX

Barcelona, 29 de maig de 2018.- El síndic major, Jaume Amat, ha participat avui en la reunió de la Conferència de Presidents d'ASOCEX, que aplega els presidents dels 12 òrgans autonòmics de control extern (OCEX) que hi ha a l'Estat.
S'estan mostrant 1 - 10 de 689 resultats.
Articles per pàgina 10
de 69