Actualitat Actualitat

19/04/18   El síndic major clou la 9a Jornada d'auditoria del sector públic

Barcelona, 19 d'abril de 2018.- El síndic major de la Sindicatura de Comptes, Jaume Amat, ha participat avui en la cloenda de la 9a Jornada d'auditoria del sector públic que organitza el Col·legi de Censors Jurats de Comptes a Barcelona, a la seu de la corporació.

18/04/18   La Sindicatura fiscalitza la comptabilització d'ingressos per transferències de l'Ajuntament de Mollet del Vallès

Barcelona, 18 d'abril de 2018.- La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha publicat i tramès al Parlament l'informe 3/2018, relatiu a l'Ajuntament de Mollet del Vallès, comptabilització d'ingressos per transferències, exercici 2015.

13/04/18   La Sindicatura organitza un curs sobre la nova llei de contractes del sector públic

Barcelona, 13 d'abril de 2018.- La Sindicatura de Comptes ha organitzat avui un curs sobre la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, del 26 de febrer del 2014.

26/03/18   El personal de la Sindicatura segueix un curs sobre la fiscalització de les mesures de transparència

Barcelona, 26 de març de 2018.- El personal d'auditoria de la Sindicatura de Comptes ha assistit avui a un curs sobre la fiscalització de la transparència d'acord amb el marc legal establert per la Llei 19/2014 sobre, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

26/03/18   La Sindicatura publica l'informe de fiscalització de la Fundació del Gran Teatre del Liceu

Barcelona, 26 de març de 2018.- La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha publicat i tramès al Parlament l'informe 2/2018, relatiu a la Fundació del Gran Teatre del Liceu, exercici finalitzat el 31 d'agost del 2015.

22/03/18   El síndic major imparteix una sessió formativa sobre la Sindicatura als alumnes del màster de Gestió Pública

Barcelona, 22 de març de 2018.- La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha acollit avui una sessió del màster de Gestió Pública que organitzen de forma conjunta la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

15/03/18   La Sindicatura de Comptes organitza un curs d'auditoria dels sistemes d'informació

Barcelona, 15 de març de 2018.- La Sindicatura de Comptes acull avui i demà un curs sobre auditoria dels sistemes informàtics en què s'abordaran els reptes de la fiscalització amb els nous entorns digitals que ofereixen les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC).

28/02/18   La Sindicatura publica l'informe de fiscalització de l'Ajuntament del Masnou

Barcelona, 28 de febrer de 2018.- La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament de Catalunya l'informe 1/2018, relatiu a l'Ajuntament del Masnou, corresponent a l'exercici 2014.

7/02/2018   La Sindicatura publica els informes relatius a l'Institut Ramon Llull, al Departament d'Agricultura i a l'Ajuntament de Mont-roig del Camp

Barcelona, 7 de febrer de 2018.- La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament els informes 25/2017, relatiu al Consorci de l'Institut Ramon Llull, exercici 2015; 26/2017, sobre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, capítols 4 i 7 de despeses, exercici 2014, i 27/2017, sobre l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, endeutament, exercici 2015.

25/01/18   El síndic major assisteix a la reunió de la comissió de coordinació del Tribunal de Comptes i els OCEX

Barcelona, 25 de gener de 2018.- El síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, Jaume Amat, ha assistit a la reunió de la comissió de coordinació de comunitats autònomes del Tribunal de Comptes i els òrgans de control extern autonòmics (OCEX).
S'estan mostrant 1 - 10 de 674 resultats.
Articles per pàgina 10
de 68