Consulta dels Comptes generals tramitats Consulta dels Comptes generals tramitats

Des del motor de cerca, podeu trobar informació individualitzada de cada un dels ens locals, amb un document de resum dels comptes i el detall de quins comptes i estats han estat tramesos a la Sindicatura i un enllaç a l'inventari públic de documentació economicofinancera de la Generalitat


La informació disponible fa referència tant als ens matriu com als seus ens dependents.


També es poden consultar les entrades registrades relatives al Compte general, amb el detall de la data en què ha entrat a registre de la Sindicatura la documentació. Aquesta informació es manté actualitzada al dia. 
Nom
Tipus d'ens
Comarca
Nombre d'habitants entre i
 

 

Servei d'atenció a les corporacions locals

93 270 11 61

cgcl@sindicatura.cat