Actualidad Actualidad

16/05/18   La Sindicatura publica l'informe de fiscalització sobre l'Oficina Antifrau de Catalunya

Barcelona, 16 de maig de 2018.- La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha publicat i tramès al Parlament l'informe 5/2018, relatiu a l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), exercici 2015.

11/05/18   La Sindicatura participa en la reunió de la Comissió de coordinació en l'àmbit local del Tribunal de Comptes i els OCEX

Barcelona, 11 de maig de 2018.- El síndic Joan-Ignasi Puigdollers ha participat en la primera reunió semestral de la Comissió de coordinació en l'àmbit local del Tribunal de Comptes i els OCEX (òrgans de control extern) autonòmics, celebrada els dies 10 i 11 de maig a Oviedo, a la seu de la Sindicatura de Comptes del Principat d'Astúries.

3/05/18   La Sindicatura publica l'informe sobre l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, estabilitat pressupostària, exercici 2014

Barcelona, 3 de maig de 2018.- La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha publicat i tramès al Parlament l'informe 4/2018, relatiu a l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, exercici 2014.

24/04/18   El síndic major intervé en la jornada de formació sobre 'Transparència i el finançament de partits polítics i sindicats'

Barcelona, 24 d'abril de 2018.- El síndic major de la Sindicatura de Comptes, Jaume Amat, ha intervingut en la jornada de formació sobre Transparència i el finançament de partits polítics i sindicats, organitzada per l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i que va tenir lloc divendres 20 d'abril a la seu de l'entitat metropolitana.

19/04/18   El síndic major clou la 9a Jornada d'auditoria del sector públic

Barcelona, 19 d'abril de 2018.- El síndic major de la Sindicatura de Comptes, Jaume Amat, ha participat avui en la cloenda de la 9a Jornada d'auditoria del sector públic que organitza el Col·legi de Censors Jurats de Comptes a Barcelona, a la seu de la corporació.

18/04/18   La Sindicatura fiscalitza la comptabilització d'ingressos per transferències de l'Ajuntament de Mollet del Vallès

Barcelona, 18 d'abril de 2018.- La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha publicat i tramès al Parlament l'informe 3/2018, relatiu a l'Ajuntament de Mollet del Vallès, comptabilització d'ingressos per transferències, exercici 2015.

13/04/18   La Sindicatura organitza un curs sobre la nova llei de contractes del sector públic

Barcelona, 13 d'abril de 2018.- La Sindicatura de Comptes ha organitzat avui un curs sobre la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, del 26 de febrer del 2014.

26/03/18   El personal de la Sindicatura sigue un curso sobre la fiscalización de las medidas de transparencia

Barcelona, 26 de marzo de 2018.- El personal de auditoría de la Sindicatura de Cuentas ha asistido hoy a un curso sobre la fiscalización de la transparencia de acuerdo con el marco legal establecido por la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

26/03/18   La Sindicatura publica el informe de fiscalización de la Fundación del Gran Teatro del Liceo

Barcelona, 26 de marzo de 2018.- La Sindicatura de Cuentas de Cataluña ha publicado y enviado al Parlamento el informe 2/2018, relativo a la Fundación del Gran Teatro del Liceo, ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2015.

22/03/18   El síndico mayor imparte una sesión formativa sobre la Sindicatura a alumnos del máster de Gestión Pública

Barcelona, 22 de marzo de 2018.- La Sindicatura de Cuentas de Cataluña ha acogido hoy una sesión del máster de Gestión Pública que organizan de forma conjunta la Universidad de Barcelona, la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra en la Escuela de Administración Pública de Cataluña.
Mostrando el intervalo 1 - 10 de 678 resultados.
Resultados por página 10
de 68