Actualidad Actualidad

19/09/18   La Sindicatura publica els informes sobre l'INEFC i sobre la reestructuració del sector públic de la Generalitat

Barcelona, 19 de setembre de 2018.- La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament els informes 16/2018 i 17/2018, relatius, respectivament, a l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) i a la reestructuració del sector públic de la Generalitat en el període 2010-2016.

12/09/18   La Sindicatura participa en els actes de la Diada de l'Onze de Setembre

Barcelona, 12 de setembre de 2018.- La Sindicatura de Comptes ha participat en els actes institucionals per commemorar la Diada Nacional de Catalunya.

1/08/18   La Sindicatura publica l'informe sobre Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès, SA

Barcelona, 1 d'agost de 2018.- La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament de Catalunya l'informe 15/2018, relatiu a la societat pública municpal Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès, SA (PROMUSA), exercici 2016.

27/07/18   La interventora general, Rosa Vidal, lliura a la Sindicatura el Compte general de la Generalitat del 2017

Barcelona, 27 de juliol de 2018.- La interventora general de la Generalitat de Catalunya, Rosa Vidal, ha visitat avui la Sindicatura de Comptes acompanyada del subdirector general de la Intervenció, Joan Guerrero.

25/07/18   La Sindicatura publica l'informe relatiu al Laboratori de Referència de Catalunya

Barcelona, 25 de juliol de 2018.- La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament l'informe 14/2018, relatiu a l'entitat Laboratori de Referència de Catalunya, SA, exercici 2016.

18/07/18   La Sindicatura publica l'informe sobre el Compte general de les corporacions locals relatiu a l'exercici 2016

Barcelona, 18 de juliol de 2018.- La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament l'informe 13/2018, sobre el Compte general de les corporacions locals, corresponent a l'exercici 2016.

16/07/18   La Sindicatura compareix davant la Comissió del Parlament per presentar cinc informes de fiscalització

Barcelona, 16 de juliol de 2018.- Els síndics han comparegut aquesta tarda davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes del Parlament per presentar cinc informes de fiscalització.

13/07/18   La Sindicatura publica els informes sobre les places vinculades docents i assistencials de les universitats públiques i sobre l'Institut Metropolità del Taxi

Barcelona, 13 de juliol de 2018.- La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament l'informe 11/2018, relatiu a les places vinculades docents i assistencials de les universitats públiques de Catalunya, curs 2015-2016, i l'informe 12/2018, relatiu a l'Institut Metropolità del Taxi, exercici 2016.

4/07/18   La Sindicatura publica los informes sobre la Agencia de Residuos de Cataluña y sobre la Mancomunidad de Municipios de El Bages para el Saneamiento

Barcelona, 4 de julio de 2018.- La Sindicatura de Cuentas ha publicado y enviado al Parlamento los informes 9/2018, relativo a la Agencia de Residuos de Cataluña, y el 10/2018, relativo a la Mancomunidad de Municipios de El Bages para el Saneamiento, ambos correspondientes al ejercicio 2015.

28/06/18   La Sindicatura asiste al acto de toma de posesión del nuevo presidente de la Diputación de Barcelona

Barcelona, 28 de junio de 2018.- La Sindicatura ha asistido al acto de elección, nombramiento y toma de posesión del nuevo presidente de la Diputación de Barcelona, Marc Castells. El acto, celebrado hoy en el edificio Can Serra, ha contado con la participación de los síndicos Miquel Salazar y Joan-Ignasi Puigdollers, que en el Pleno de la Sindicatura tienen atribuida la fiscalización del sector público local de Cataluña.
Mostrando el intervalo 1 - 10 de 694 resultados.
Resultados por página 10
de 70