Actualidad Actualidad

22/03/18   El síndic major imparteix una sessió formativa sobre la Sindicatura als alumnes del màster de Gestió Pública

Barcelona, 22 de març de 2018.- La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha acollit avui una sessió del màster de Gestió Pública que organitzen de forma conjunta la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

15/03/18   La Sindicatura de Comptes organitza un curs d'auditoria dels sistemes d'informació

Barcelona, 15 de març de 2018.- La Sindicatura de Comptes acull avui i demà un curs sobre auditoria dels sistemes informàtics en què s'abordaran els reptes de la fiscalització amb els nous entorns digitals que ofereixen les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC).

28/02/18   La Sindicatura publica l'informe de fiscalització de l'Ajuntament del Masnou

Barcelona, 28 de febrer de 2018.- La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament de Catalunya l'informe 1/2018, relatiu a l'Ajuntament del Masnou, corresponent a l'exercici 2014.

7/02/2018   La Sindicatura publica els informes relatius a l'Institut Ramon Llull, al Departament d'Agricultura i a l'Ajuntament de Mont-roig del Camp

Barcelona, 7 de febrer de 2018.- La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament els informes 25/2017, relatiu al Consorci de l'Institut Ramon Llull, exercici 2015; 26/2017, sobre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, capítols 4 i 7 de despeses, exercici 2014, i 27/2017, sobre l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, endeutament, exercici 2015.

25/01/18   El síndic major assisteix a la reunió de la comissió de coordinació del Tribunal de Comptes i els OCEX

Barcelona, 25 de gener de 2018.- El síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, Jaume Amat, ha assistit a la reunió de la comissió de coordinació de comunitats autònomes del Tribunal de Comptes i els òrgans de control extern autonòmics (OCEX).

24/01/17   La Sindicatura publica tres informes, sobre els ajuts d'Ensenyament, el SEM i l'Ajuntament de les Avellanes i Santa Linya

Barcelona, 24 de gener de 2017.- La Sindicatura de Comptes ha emès els informes de fiscalització 22/2017, sobre les subvencions que atorga el Departament d'Ensenyament; 23/2017, sobre l'empresa pública Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEM), i 24/2017, sobre les indemnitzacions per la construcció d'una carretera al municipi de les Avellanes i Santa Linya. Tots tres informes han estat enviats al Parlament de Catalunya, que els ha admès a tràmit.

17/01/18   La Sindicatura publica los informes relativos a Mercabarna y a la Agencia de la Vivienda de Cataluña

Barcelona, 17 de enero de 2018.- La Sindicatura de Cuentas ha publicado y enviado al Parlamento los informes de fiscalización 20/2017, relativo a Mercados de Abastecimientos de Barcelona, SA (Mercabarna), ejercicio 2014, y 21/2017, relativo a la Agencia de la Vivienda de Cataluña, ejercicios 2012 y 2013.

15/01/18   El síndico mayor asiste a la toma de posesión de los consejeros de la Cámara de Cuentas de Aragón

Barcelona, 15 de enero de 2018.- El síndico mayor, Jaume Amat, ha asistido al acto de toma de posesión de los tres miembros de la Cámara de Cuentas de Aragón, en la sede de las Cortes aragonesas, en Zaragoza.

21/12/17   El Pleno despide al síndico Andreu Morillas, quien deja el cargo a finales de año

Barcelona, 21 de diciembre de 2017.- El Pleno de la Sindicatura de Cuentas, reunido ayer, despidió al síndico Andreu Morillas, quien dejará el cargo a finales de año por motivos personales. Su renuncia tendrá efectos a partir del día 2 de enero, de acuerdo con la resolución del Parlamento de Cataluña publicada en el DOGC núm. 7518 del 18 de diciembre de 2017.

19/12/17   La Sindicatura publica los informes sobre IFERCAT y sobre el remanente de tesorería de La Bisbal d'Empordà

Barcelona, 19 de diciembre de 2017.- La Sindicatura de Cuentas ha publicado y enviado al Parlamento de Cataluña ls informes de fiscalización 18/2017, relativo a Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (IFERCAT), ejercicios 2011-2014, y el 19/2017, relativo al Ayuntamiento de La Bisbal d'Empordà, remanente de tesorería, ejercicio 2015.
Mostrando el intervalo 1 - 10 de 669 resultados.
Resultados por página 10
de 67