Libros en papel Libros en papel

Otras publicaciones que ha editado la Sindicatura de Cuentas:

 

auditoria de performance/L'
Autor: Ferran Termes i Anglès
Fecha de edición: 1999/04/01
ISBN: 84-393-4744-8
Investigació del frau en el sector públic/La
Autor: Ferran Termes i Anglès
Fecha de edición: 1999/04/01
ISBN: 84-393-4743-X
Cap a una Administració pública més eficaç
Autores: varios
Fecha de edición: 1994/06/01
ISBN: 84-393-2936-9
Normes d'auditoria del sector públic. Revisió de 1994
Autores: varios
Fecha de edición: 1998/12/01
ISBN: 84-393-4626-3
Hacia una Administración pública más eficaz
Autores: varios
Fecha de edición: 1994/06/01
ISBN: 84-393-3009-X
práctica de la auditoría operativa en España. Recopilación de ponencias/La
Edición: 1ª ed.
Fecha de edición: 1998/11/01
ISBN: 84-393-4627-1
Informes 1994-1995. Sindicatura de Comptes de Catalunya (CD-ROM)
Edición: 1ª ed.
Fecha de edición: 1997/10/01
ISBN: 84-393-4341-8
Quest For More Effective Government/The
Autores: varios
Fecha de edición: 1994/06/01
ISBN: 84-393-2957-1
Informes de fiscalització emesos per la Sindicatura de Comptes de Catalunya 1991-1993(CD-ROM)
Edición: 1ª ed.
Fecha de edición: 1995/12/01
ISBN: 84-393-3742-6
reforma del sector públic. Experiències i tendències en el món occidental. Recull de ponències/La
Autores: varios
Fecha de edición: 2000/03/01
ISBN: 84-393-5090-2
institucions fiscalitzadores de la Generalitat de Catalunya
(des de la reforma de 1413 fins al regnat de l'Emperador Carles I, el 1556)/Les

Autora: Isabel Sánchez de Movellán Torent
Fecha de edición: 2004/10/01
ISBN: 84-393-6598-5
reforma del sector público. Experiencias y tendencias en el mundo occidental. Recopilación de ponencias. Barcelona, mayo 1999/La
Autores: varios
Fecha de edición: 2001/01/01
ISBN: 84-393-5330-8
institucions fiscalitzadores de la Generalitat de Catalunya
(des dels seus orígens fins a la reforma de 1413)/Les

Autor/es: Tomàs de Montagut i Estragués
Fecha de edición: 1996/11/01
ISBN: 84-393-4154-7
 VII Trobades tècniques dels òrgans de control extern - Conclusions / VII Encuentros técnicos de los órganos de control externo - Conclusiones
Publicación bilingüe con CD-ROM
Edición: 1ª ed.
Fecha de publicación: 2002/04/01
 Informes de fiscalització emesos per la Sindicatura de Comptes de Catalunya 1985-1986
Edición: 1ª ed.
Fecha de publicación: 1991/12/01
ISBN: 84-893-1692-5
Informes de fiscalització emesos per la Sindicatura de Comptes de Catalunya 1987-1988
Edición: 1ª ed.
Fecha de publicación: 1992/12/01
ISBN: 84-393-2274-7
 Informes de fiscalització emesos per la Sindicatura de Comptes de Catalunya 1989-1990
Edición: 1ª ed.
Fecha de publicación: 1992/12/01
ISBN: 84-393-2274-7
 ¿Qué es la Sindicatura de Cuentas de Cataluña?
Folleto
Edición: 1ª ed.
Fecha de publicación: 1999/12/01