La Sindicatura, en 2 minutos

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Bienvenidos a la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, institución creada al amparo del Estatuto de autonomía de 1979 y órgano fiscalizador externo de las cuentas, de la gestión económica y del control de eficiencia de la Generalitat, de los entes locales y del resto del sector público de Cataluña. La definición de las funciones de la Sindicatura, recogida en el Estatuto de autonomía vigente, destaca las características esenciales de esta institución: es un órgano de control porque su función es fiscalizar la gestión económica y financiera de las entidades públicas, verificar el respeto de la legalidad y evaluar la eficiencia y la eficacia de sus operaciones; lleva a cabo el control externo, porque actúa con independencia de los gobiernos y, pese a tener dependencia orgánica del Parlamento, tiene plena autonomía organizativa, funcional y presupuestaria; y su ámbito competencial abarca todo el sector público de Cataluña, es decir, la Administración de la Generalitat, la Administración local y todos sus entes dependientes.

 

 + Leer más

Actualidad Actualidad

El síndic major clou la 9a Jornada d'auditoria del sector públic

Amat alerta que el Tribunal de Comptes està fiscalitzant pressupost de la Generalitat per primera vegada en els darrers anys

Barcelona, 19 d’abril de 2018

El síndic major de la Sindicatura de Comptes, Jaume Amat, ha participat avui en la cloenda de la 9a Jornada d’auditoria del sector públic que organitza el Col·legi de Censors Jurats de Comptes a Barcelona, a la seu de la corporació.

La jornada, dedicada a analitzar les “Noves perspectives del sector públic”, ha aplegat un centenar de professionals de l’àmbit de l’auditoria pública i del control intern i també de companyies privades d’auditoria.

Amat ha intervingut en la cloenda de la Jornada, i ha defensat que les perspectives del sector públic van molt lligades a l’actual “paisatge polític i institucional”, caracteritzat per “nivells molt baixos de confiança en les institucions, des de l’Administració de justícia, passant pels cossos policials, fins als partits polítics”.

El síndic major ha alertat que “per primera vegada el Tribunal de Comptes està fiscalitzant pressupost de la Generalitat, ja que té una resolució de la Comissió mixta Congrés-Senat de relacions amb el Tribunal de Comptes que li demana fiscalitzar l’acció exterior de la Generalitat”.

D’altra banda, i pel que fa a l’activitat de la institució que presideix, Amat ha lamentat que “la Comissió de la Sindicatura de Comptes no es reuneix des del juny del 2017 i l’informe de la Sindicatura sobre el Compte general de la Generalitat de l’exercici 2014 encara està pendent de presentar al Ple del Parlament”.

La 9a Jornada d’auditoria del Col·legi de Censors Jurats de Comptes ha comptat amb tres taules de debat, sobre el nou pla comptable de la Generalitat de Catalunya, a càrrec d’Ivan Puig, subdirector general de Control d’empreses i entitats públiques de la Generalitat; sobre la nova llei de contractació pública, a càrrec d’Elisenda Malaret, catedràtica de Dret Administratiu, i de Francisco Blanco, director de Coordinació de Contractació Administrativa de l’Ajuntament de Barcelona, i sobre el nou règim de control financer de les entitats locals, a càrrec de Baldomero Rovira, interventor general de l’Ajuntament de Reus, i d’Enrique Egea, soci de Deloitte.

La jornada ha acollit també la presentació de l’estudi del sector públic a Espanya, a càrrec de Ferran Rodríguez, president de l’Institut de Censors Jurats de Comptes d’Espanya.

La inauguració ha comptat amb la participació del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, i amb una conferència sobre “La transparència de les smart city”, que ha pronunciat Antoni Gutiérrez Rubí, assessor de comunicació i consultor polític.
 Últimos informes publicados Últimos informes publicados

Informe 5/2018

Oficina Antifrau de Catalunya. Exercici 2015

Informe 4/2018

Ajuntament d'Olesa de Montserrat. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, exercici 2014

Informe 3/2018

Ajuntament de Mollet del Vallès. Comptabilització d'ingressos per transferències, exercici 2015

Informe 2/2018

Fundació del Gran Teatre del Liceu. Exercici finalitzat el 31 d'agost del 2015

Informe 1/2018

Ajuntament del Masnou. Exercici 2014