La Sindicatura, en 2 minutos

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Bienvenidos a la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, institución creada al amparo del Estatuto de autonomía de 1979 y órgano fiscalizador externo de las cuentas, de la gestión económica y del control de eficiencia de la Generalitat, de los entes locales y del resto del sector público de Cataluña. La definición de las funciones de la Sindicatura, recogida en el Estatuto de autonomía vigente, destaca las características esenciales de esta institución: es un órgano de control porque su función es fiscalizar la gestión económica y financiera de las entidades públicas, verificar el respeto de la legalidad y evaluar la eficiencia y la eficacia de sus operaciones; lleva a cabo el control externo, porque actúa con independencia de los gobiernos y, pese a tener dependencia orgánica del Parlamento, tiene plena autonomía organizativa, funcional y presupuestaria; y su ámbito competencial abarca todo el sector público de Cataluña, es decir, la Administración de la Generalitat, la Administración local y todos sus entes dependientes.

 

 + Leer más

Actualidad Actualidad

La Sindicatura de Comptes organitza a Barcelona les XII Trobades Tècniques i VII Fòrum Tecnològic dels OCEX

Les jornades comencen demà al Recinte Modernista de Sant Pau

Barcelona, 27 de setembre de 2017

La Sindicatura de Comptes de Catalunya organitza a Barcelona els XII Encuentros Técnicos y VII Foro Tecnológico de los OCEX, jornades de treball adreçades als membres i al personal de les institucions de control extern autonòmiques que aplegaran més de 200 auditors els dies 28 i 29 de setembre al Recinte Modernista de Sant Pau.

Els membres i el personal d'auditoria dels 12 òrgans de control extern de l'Estat (per ordre de creació: Navarra, Catalunya, Comunitat Valenciana, Galícia, País Basc, Andalusia, Canàries, Madrid, Balears, Castella i Lleó, Astúries i Aragó) compartiran al llarg de dues jornades experiències i coneixements sobre auditoria pública amb l'objectiu de millorar el control i la fiscalització de les entitats del sector públic.

El síndic major de la Sindicatura de Comptes, Jaume Amat, obrirà les Trobades demà a les 9:30, acompanyat del president de l'Associació dels Òrgans de Control Extern Autonòmics (ASOCEX), Avelino Viejo, al seu torn president de la Sindicatura de Comptes del Principat d'Astúries. Hi assistiran els síndics Andreu Morillas, Jordi Pons, Joan-Ignasi Puigdollers, Miquels Salazar, i la síndica Emma Balseiro, i el personal d'auditoria de la institució fiscalitzadora del sector públic català.

Al llarg de dos dies es debatran un total de 53 comunicacions en sis grups de treball simultanis dedicats a sis grans temàtiques: l'organització i la millora de la funció fiscalitzadora; experiències de fiscalització; la comptabilitat pública, una reforma necessària; aspectes jurídics dels treballs de fiscalització; nous reptes i fòrum tecnològic. Aquest darrer grup és una secció de les Trobades dedicada específicament a les noves tecnologies i al seu ús i explotació en els processos de fiscalització.

Les Trobades dels OCEX compten també amb una conferència final a càrrec d'Antón Costas, catedràtic de Política Econòmica de la Universitat de Barcelona, qui divendres 29 dissertarà sobre el paper que tenen les institucions de control en l'actual context econòmic i social, amb la ponència titulada "Institucions, democràcia i populisme".

Les comunicacions tracten sobre un ampli ventall de temes, des d'aspectes comptables i jurídics ¿la fiscalització dels procediments de contractació, de la despesa sanitària, del romanent de tresoreria¿, fins a temes estretament vinculats a l'actualitat, com el paper dels OCEX en la prevenció de la corrupció, la fiscalització dels partits polítics i les seves fundacions o la comunicació dels informes i l'activitat dels OCEX mitjançant les xarxes socials.

Les Trobades Tècniques, així anomenades perquè són un espai de trobada i d'intercanvi d'experiències dels membres i el personal que treballa a les institucions de control extern, se celebren cada dos anys i arriben enguany a la dotzena edició, i a la setena del Fòrum Tecnològic, una secció de les trobades dedicada específicament als temes relacionats amb l'auditoria informàtica i la digitalització dels procediments d'auditoria.

Els primers Encuentros van tenir lloc a Pamplona, l'any 1987, organitzats per la Cámara de Comptos de Navarra, i avui estan plenament consolidats com a espai per posar en comú experiències i promoure el networking entre els professionals de l'auditoria pública.

El programa, la relació de comunicacions i altra informació d'interès sobre les jornades es poden trobar a la web de la Sindicatura de Comptes, a l'enllaç http://www.sindicatura.cat/es/web/encuentros/.

 

Últimos informes publicados Últimos informes publicados

Informe 15/2017

Compte general de les corporacions locals. Exercici 2015

Informe 14/2017

Consell Comarcal del Pla de l'Estany. Exercici 2013

Informe 13/2017

Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya. Exercicis 2014 i 2015

Informe 12/2017

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Despeses per transferències, exercici 2015

Informe 11/2017

Diputacions de Catalunya. Despeses de personal, exercici 2013