Cercador d'Informes Cercador d'Informes

Ref. Títol Document català Document castellà Nota resum Comptes anuals
17/2017 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2015 ca es en
16/2017 Institut Català d'Oncologia. Exercicis 2011-2014 ca es en
15/2017 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2015 ca es en
15/2017 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2015. Annexos - Volum 1: Comptes individualitzats de diputacions, de consells comarcals, de mancomunitats de municipis, d'entitats metropolitanes, d'ajuntaments (A-B) i dels respectius ens dependents
15/2017 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2015. Annexos - Volum 2: Comptes individualitzats d'ajuntaments (B-F) i dels respectius ens dependents
15/2017 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2015. Annexos - Volum 3: Comptes individualitzats d'ajuntaments (G-P) i dels respectius ens dependents
15/2017 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2015. Annexos - Volum 4: Comptes individualitzats d'ajuntaments (P-S) i dels respectius ens dependents
15/2017 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2015. Annexos - Volum 5: Comptes individualitzats d'ajuntaments (T-Z), d'entitats municipals descentralitzades i dels respectius ens dependents
14/2017 Consell Comarcal del Pla de l'Estany. Exercici 2013 ca es en
13/2017 Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya. Exercicis 2014 i 2015 ca es en
12/2017 Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Despeses per transferències, exercici 2015 ca es en