Cercador d'Informes Cercador d'Informes

Ref. Títol Document català Document castellà Nota resum Comptes anuals
6/2019 Ajuntament de Badia del Vallès. Compte general, exercici 2016 ca es en
5/2019 Infraestructures.cat. Exercicis 2012, 2013 i 2014 ca es en
4/2019 Institut Català de la Salut. Exercici 2015 ca es en
3/2019 Consell Català de l'Esport. Exercici 2016 ca es en
2/2019 Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercicis 2016 i 2017 ca es en
1/2019 Empreses públiques, consorcis, fundacions i entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya. Anàlisi dels comptes, exercicis 2015 i 2016 ca es en
32/2018 Ajuntament de Barcelona. Modificacions pressupostàries, exercici 2016 ca es en
31/2018 Ajuntament del Vendrell. Liquidació del pressupost, exercici 2017 ca es en
30/2018 Acords i resolucions contraris a les objeccions dels òrgans interventors locals. Exercicis 2014 i 2015 ca es en
29/2018 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2016 ca es en
28/2018 Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA. Producció de programes, exercici 2016 ca es en