Cercador d'Informes Cercador d'Informes

Ref. Títol Document català Document castellà Nota resum Comptes anuals
17/2018 Reestructuració del sector públic de la Generalitat de Catalunya. Exercicis 2010-2016 ca es en
16/2018 Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya. Exercici 2016 ca es en
15/2018 SPM Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès, SA. Exercici 2016 ca es en
14/2018 Laboratori de Referència de Catalunya, SA. Exercici 2016 ca es en
13/2018 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2016 ca es en
13/2018 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2016. Annexos - Volum 1: Comptes individualitzats de diputacions, de consells comarcals, de mancomunitats de municipis, d'entitats metropolitanes, d'ajuntaments (A-B) i dels respectius ens dependents
13/2018 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2016. Annexos - Volum 2: Comptes individualitzats d'ajuntaments (B-F) i dels respectius ens dependents
13/2018 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2016. Annexos - Volum 3: Comptes individualitzats d'ajuntaments (G-P) i dels respectius ens dependents
13/2018 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2016. Annexos - Volum 4: Comptes individualitzats d'ajuntaments (P-S) i dels respectius ens dependents
13/2018 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2016. Annexos - Volum 5: Comptes individualitzats d'ajuntaments (T-Z), d'entitats municipals descentralitzades i dels respectius ens dependents
12/2018 Institut Metropolità del Taxi. Exercici 2016 ca es en