La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

Audiència del Ple de la Sindicatura de Comptes amb la presidenta del Parlament

En acabar la reunió, els síndics han assistit a la Comissió de la Sindicatura

Barcelona, 14 d'octubre de 2021

 

Els membres del Ple de la Sindicatura de Comptes, encapçalats pel síndic major, Jaume Amat, han estat rebuts avui per la presidenta del Parlament, Laura Borràs, en el primer contacte institucional que mantenen des que va començar la legislatura.

La presidenta ha rebut els síndics a les 9:30 hores al despatx d'audiències de la Cambra. Hi han assistit els cinc síndics amb què compta avui el Ple de la Sindicatura: Jaume Amat, Jordi Pons, Miquel Salazar, Joan-Ignasi Puigdollers i Emma Balseiro, juntament amb el secretari general de la institució, Manel Rodríguez.

 

Durant la trobada, els síndics han informat a la presidenta de les principals novetats relacionades amb l'activitat fiscalitzadora de la Sindicatura, fent especial referència a l'informe transversal en què estan treballant tots els departaments d'auditoria de la Sindicatura per fiscalitzar els contractes d'emergència derivats de la crisi de la Covid-19.

 

El síndic major, Jaume Amat, ha recordat a Borràs que dels set membres que d'acord amb la llei conformen el Ple de la Sindicatura, dos van renunciar al càrrec -els llocs es troben vacants- i els altres cinc estan en funcions i pendents de renovació pel Parlament.  

En acabar la reunió, a les 10:20 hores, els síndics han comparegut davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes per presentar els informes de fiscalització següents:

  • Informe 24/2020, relatiu a la Línia 9 del Metro de Barcelona, Resolució 511/XI del Parlament.
  • Informe 28/2020, sobre el Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya i entitats del grup, ingressos i despeses, exercici 2017.
  • Informe 1/2021, relatiu al Departament d'Ensenyament, despeses de personal, exercici 2017.
  • Informe 2/2021, sobre el Consorci d'Educació de Barcelona, gestió econòmica dels centres docents públics, exercici 2018.
 Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 30/2021

Eleccions per determinar la representativitat de les organitzacions professionals agràries a Catalunya, de l'any 2021

Informe 29/2021

Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, exercici 2019

Informe 28/2021

Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA. Exercici 2018

Informe 27/2021

Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2019

Informe 26/2021

Consorci Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida. Exercici 2019