La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

El síndic major rep el reconeixement de la FIASEP pel 25è aniversari de la revista 'Auditoría Pública'

En la cloenda del IX Congrés Nacional d'Auditoria Pública

Barcelona, 16 d’octubre de 2020

Jaume Amat, en qualitat de president de torn d’ASOCEX, ha rebut el reconeixement de la FIASEP pels 25 anys de la revista Auditoría Pública, en la cloenda del IX Congrés Nacional d’Auditoría Pública que ha tingut lloc els dies 14, 15 i 16 d’octubre en format virtual.

El síndic major ha rebut la distinció “amb honor i satisfacció”, en un missatge adreçat al centenar de participants que han seguit les sessions de treball del Congrés, que ha tingut per lema “L’Administració digital: un repte per a la gestió i l’auditoria del sector públic”.

La revista que edita l’Associació d’Òrgans de Control Extern autonòmics ha complert el quart de segle i ho ha celebrat amb un número especial, el 76, on es publiquen tots els articles premiats per la revista des de la seva fundació, l’any 1995.

El síndic major ha estat l’encarregat també de lliurar el Premi a les bones pràctiques en gestió, auditoria i transparència en el sector públic, que concedeix la FIASEP, a la Unitat d’Auditoria de Sistemes de la Informació (UASI) de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana. 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 26/2020

Mancomunitat Intermunicipal Vountària La Plana. Exercici 2018

Informe 25/2020

Ajuntament de Besalú. Romanent de tresoreria, exercici 2018

Informe 24/2020

Línia 9 del Metro. Resolució 511/XI del Parlament

Informe 23/2020

Ajuntament de Cornellà de Llobregat. Seguretat i mobilitat ciutadana, exercici 2017

Informe 22/2020

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. Exercici 2017