La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura presenta al Parlament els informes de fiscalització sobre quatre centres CERCABarcelona, 10 de desembre de 2020

La Sindicatura de Comptes ha comparegut avui davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes del Parlament per presentar quatre informes de fiscalització, en sessió celebrada a les 10:00 hores per videoconferència.

El síndic Jordi Pons ha estat l'encarregat de presentar els quatre treballs de fiscalització, tots ells relatius a centres CERCA de Catalunya, d'acord amb la relació següent:


Les quatre entitats fiscalitzades tenen el reconeixement de Centre de Recerca de Catalunya (centre CERCA). Els quatre informes són treballs de fiscalització limitada centrats en la revisió de les despeses, de les inversions i de l'endeutament d'aquests centres, i en el compliment de la legalitat bàsica que els és d'aplicació.


Al final de la sessió, el síndic ha aprofitat per agrair la tasca dels parlamentaris, davant la imminència de la fi de la legislatura. En to de comiat, Pons ha fet un “prec” al Parlament que surti de les properes eleccions perquè renovi els organismes que tenen membres amb el mandat caducat, entre els quals hi ha la mateixa Sindicatura de Comptes.

El president de la Comissió, Antonio Espinosa, en nom de tots els diputats, ha agraït també la feina i la “professionalitat” dels membres de la Sindicatura de Comptes, acreditada mitjançant els seus informes de fiscalització.
 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 31/2020

Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2018

Informe 30/2020

Diputació de Lleida. Contractació administrativa, exercici 2017

Informe 29/2020

Calafell Empresa Municipal de Serveis, SA. Comptes anuals, exercici 2018

Informe 28/2020

Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya i entitats del grup. Ingressos i despeses, exercici 2017

Informe 27/2020

Consorci Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria. Exercici 2018