La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

Els síndics presenten cinc informes de fiscalització a la Comissió de la Sindicatura del Parlament

En la sessió convocada per videoconferència

Barcelona, 12 de juny de 2020

Els síndics han comparegut avui virtualment davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes del Parlament per presentar cinc informes de fiscalització, d’acord amb l’ordre del dia que es detalla a continuació.

La sessió ha començat a les 10h, per videconferència, i hi han intervingut els síndics Jaume Amat, Jordi Pons i Miquel Salazar com a ponents dels informes que s'han sotmès a debat:

•    Informe de fiscalització 12/2019, relatiu a Gestió de Serveis Sanitaris, exercici 2016.

•    Informe de fiscalització 15/2019, relatiu a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Turisme i Muntanya, exercici 2016.

•    Informe de fiscalització 13/2019, relatiu a l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, exercici 2017.

•    Informe de fiscalització 17/2019, relatiu a la Fundació Institut de Ciències Fotòniques, exercici 2017.

•    Informe de fiscalització 19/2019, relatiu a les eleccions al Consell General d’Aran de l’any 2019.

El síndic major, Jaume Amat, ha presentat els informes sobre Gestió de Serveis Sanitaris, empresa pública encarregada de la gestió de l’activitat assistencial a la Regió Sanitària de Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran, i sobre les eleccions al Consell General d’Aran.

El síndic Miquel Salazar ha estat l’encarregat d’exposar les conclusions més rellevants de la fiscalització sobre Ferrocarrils de la Generalitat, Turisme i Muntanya, divisió dedicada a l’explotació, entre altres, de les estacions d’esquí de la Vall de Núria, Espot i Port Ainé i la Molina, propietat de la Generalitat.

Els dos informes de l’àmbit universitari i de la recerca han estat presentats davant la Comissió pel síndic Jordi Pons.

L’ordre del dia de la Comissió inclou dotze propostes de resolució d’encàrrec d’informes a la Sindicatura de Comptes, i cinc propostes de compareixença de diferents responsables d’entitats públiques per informar de la seva gestió en relació amb informes de la Sindicatura.


 Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 26/2020

Mancomunitat Intermunicipal Vountària La Plana. Exercici 2018

Informe 25/2020

Ajuntament de Besalú. Romanent de tresoreria, exercici 2018

Informe 24/2020

Línia 9 del Metro. Resolució 511/XI del Parlament

Informe 23/2020

Ajuntament de Cornellà de Llobregat. Seguretat i mobilitat ciutadana, exercici 2017

Informe 22/2020

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. Exercici 2017