La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura presenta quatre informes de fiscalització davant la Comissió del Parlament, per videoconferènciaBarcelona, 15 d’octubre de 2020

Els síndics han presentat avui els informes de fiscalització 20/2019, 1/2020, 3/2020 i 4/2020 en la sessió de la Comissió de la Sindicatura de Comptes del Parlament que ha tingut lloc per videoconferència. Els membres del Ple de la Sindicatura han comparegut virtualment a les 10:15h per presentar els informes següents, per aquest ordre:

  • Informe de fiscalització 3/2020, relatiu a les empreses públiques, consorcis, fundacions i entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya, anàlisi dels comptes, exercici 2017.

El primer dels informes substanciats en Comissió, relatiu al sector públic no administratiu de la Generalitat, l'ha presentat el síndic major, Jaume Amat.

 

Per exposar els informes relatius al Patronat de la Muntanya de Montserrat, a la UAB i a la Fundació Institut Català de Recerca de l’Aigua ha intervingut el síndic Jordi Pons i Novell.

D'altra banda, en la votació de les propostes de resolució, la Comissió ha acordat per unanimitat encarregar a la Sindicatura de Comptes un informe de fiscalització sobre la contractació d'emergència derivada de la crisi sanitària per la Covid-19.
 Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 26/2020

Mancomunitat Intermunicipal Vountària La Plana. Exercici 2018

Informe 25/2020

Ajuntament de Besalú. Romanent de tresoreria, exercici 2018

Informe 24/2020

Línia 9 del Metro. Resolució 511/XI del Parlament

Informe 23/2020

Ajuntament de Cornellà de Llobregat. Seguretat i mobilitat ciutadana, exercici 2017

Informe 22/2020

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. Exercici 2017