La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

Els síndics compareixen davant la Comissió del Parlament per presentar quatre informes de fiscalitzacióBarcelona, 16 de juliol de 2020

Els membres del Ple de la Sindicatura de Comptes, encapçalats pel síndic major, Jaume Amat, han comparegut avui davant la Comissió de la Sindicatura del Parlament per presentar quatre informes de fiscalització.

La Comssió ha tramitat els següents treballs de la Sindicatura:
 

  •    Informe 11/2019, sobre el Compte general de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l'exercici 2017.
  •   Informe 22/2019, sobre la Fundació Institut Català d'Investigació Química, exercici 2017.
  •   Informe 23/2019, sobre el Consorci de Castelldefels Agents de Salut, exercici 2017,
  •   Informe 2/2020, sobre la Institució de les Lletres Catalanes, exercici 2018.


El primer punt de l'ordre del dia ha estat la tramitació de l'informe sobre el Compte general de la Generalitat de Catalunya, que la Sindicatura ha de fer anualment i en què ha de donar opinió sobre l'adequació de la informació econòmica i financera presentada per la Intervenció general de la Generalitat i també sobre el compliment de la legalitat. Aquest informe, per la seva especial rellevància, després del tràmit en Comissió s'eleva al Ple de la Cambra, on compareix el síndic major per presentar l'informe.

L'informe 22/2019, relatiu a la Fundació Institut Català d'Investigació Química, ha estat exposat davant la Comissió pel síndic ponent, Jordi Pons i Novell. Aquest treball forma part d'una sèrie d'informes sobre els Centres de Recerca de Catalunya, els anomenats centres CERCA.

L'informe 23/2019, relatiu a l'àmbit sanitari, és un treball de fiscalització del Consorci de Castelldefels Agents de Salut, participat per l'Institut Català de la Salut i l'Ajuntament de Castelldefels i que té encomanada la gestió dels Centres d'Atenció Primària del municipi. Aquest informe l'ha presentat a la Comissió el síndic major, Jaume Amat.

A l'últim, la Comissió ha fet la presentació i el debat de l'informe sobre la Institució de les Lletres Catalanes. Les conclusions més rellevants de l'informe les ha presentades davant la Comissió el síndic Jordi Pons i Novell, qui ha dirigit la fiscalització.


Un cop finalitzats la presentació i el debat de l'informe, ha comparegut davant la Comissió el director de la Institució de les Lletres Catalanes, Oriol Ponsatí, per explicar el seu posicionament en relació amb les observacions que formula la Sindicatura en l'informe de fiscalització.

 Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 26/2020

Mancomunitat Intermunicipal Vountària La Plana. Exercici 2018

Informe 25/2020

Ajuntament de Besalú. Romanent de tresoreria, exercici 2018

Informe 24/2020

Línia 9 del Metro. Resolució 511/XI del Parlament

Informe 23/2020

Ajuntament de Cornellà de Llobregat. Seguretat i mobilitat ciutadana, exercici 2017

Informe 22/2020

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. Exercici 2017