La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura prestarà els seus serveis en la modalitat de teletreball davant l'emergència sanitària pel coronavirus

El síndic major adopta noves mesures extraordinàries per als propers quinze dies amb motiu del Covid-19

Barcelona, 16 de març de 2020

 

La Sindicatura de Comptes ha adoptat mesures extraordinàries per fer front a l’emergència sanitària provocada per la propagació del virus Covid-19, anomenat coronavirus.

 

El síndic major ha dictat avui una instrucció d’acord amb la qual a partir d’avui i durant els propers quinze dies, tot el personal de la Sindicatura de Comptes prestarà els seus serveis en la modalitat de teletreball o treball no presencial.

 

Amb aquesta mesura, acordada inicialment per al personal amb fills menors a càrrec, la Sindicatura adopta temporalment el teletreball per a tot el seu personal “atesa la situació d’estat d’alarma decretat pel Govern de l’Estat Espanyol davant la propagació del Covid-19, i davant la reclamació des del Govern de la Generalitat de la màxima col·laboració, comprensió i confiança a la ciutadania i la petició d’auto confinament”.

 

La Sindicatura continuarà així amb la seva activitat aprofitant els recursos telemàtics de què disposa per poder seguir desenvolupant les tasques de control que té encomanades, amb el màxim respecte a les recomanacions de confinament emeses per les autoritats competents.

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 4/2020

Patronat de la Muntanya de Montserrat. Exercici 2017

Informe 3/2020

Empreses públiques, consorcis, fundacions i entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya. Anàlisi dels comptes, exercici 2017

Informe 2/2020

Institució de les Lletres Catalanes. Exercici 2018

Informe 1/2020

Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua. Exercici 2017

Informe 23/2019

Consorci de Castelldefels Agents de Salut. Exercici 2017