La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

El síndic major inaugura la segona edició del curs sobre avaluació de polítiques i programes públics

La formació, adreçada al personal de les institucions de control, és fruit d'un conveni entre el Tribunal de Comptes, ASOCEX, l'INAP i l'IEF

Barcelona, 14 d'octubre de 2020

El síndic major, Jaume Amat, en qualitat de president de torn de l'Associació dels Òrgans de Control Extern autonòmics (ASOCEX), ha inaugurat avui la segona edició del curs sobre avaluació de polítiques i programes públics, organitzat pel Tribunal de Comptes i l'ASOCEX amb el suport tècnic de l'Institut Nacional d'Administració Pública (INAP) i de l'Institut d'Estudis Fiscals (IEF).

Aquesta formació, fruit d'un conveni signat per les quatre institucions esmentades, s'imparteix en format virtual al llarg dels propers sis mesos i està adreçada al personal tècnic de les institucions de control extern. De la Sindicatura de Comptes de Catalunya estan inscrites al curs dues auditores.

En les paraules de benvinguda, el síndic major ha subratllat que aquest curs és la millor mostra que "col·laboració entre diferents institucions és el camí per aconseguir l'èxit i el benefici comú". La formació és una iniciativa conjunta del Tribunal de Comptes i l'ASOCEX i reafirma la voluntat de les institucions de control de compartir recursos tècnics i personals per intercanviar coneixement i experiències en l'àmbit de l'auditoria pública.

Amat ha afirmat que l'actual crisi sanitària, econòmica i social provocada per la pandèmia del coronavirus obliga les administracions públiques a fer un "sobreesforç" per pal·liar la situació amb més recursos, però també obliga els òrgans de control a controlar l'ús adequat d'aquests recursos. I ha destacat la utilitat de cursos com el d'avui per avaluar el resultat de les polítiques endegades pels poders públics.

En la inauguració del curs ha intervingut també la presidenta del Tribunal de Comptes, María José de la Fuente.

El programa del curs està dissenyat per afavorir el coneixement de les eines i metodologies per avaluar les polítiques i programes públics, i també les experiències pràctiques de l'aplicació d'aquestes eines per organismes espanyols i europeus.

 Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 15/2020

Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Seguiment de les observacions i recomanacions d'informes anteriors, exercici 2018

Informe 14/2020

Consorci Centre de Recerca Matemàtica. Exercici 2017

Informe 13/2020

Serveis municipals i gestió mediambiental. Municipis amb població superior a 10.000 habitants, exercici 2017

Informe 12/2020

Consorci Institut de Física d'Altes Energies. Exercici 2017

Informe 11/2020

Compte general de les corporacions locals. Exercici 2018