La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

El IX Congrés d'auditoria del sector públic de la FIASEP analitza els reptes de l'auditoria en un entorn digital

El síndic major clourà les jornades, que dediquen una sessió a estudiar la incidència de la pandèmia de la Covid-19 en la gestió i el control de la contractació pública

Barcelona, 13 d’octubre de 2020

El IX Congrés d’auditoria del sector públic, organitzat per la Fundació FIASEP, es durà a terme en format virtual a partir de demà i fins divendres, amb el lema “L’Administració digital: un repte per a la gestió i l’auditoria del sector públic”.

 

Aquest congrés ve marcat per l’excepcionalitat de la crisi sanitària originada per la pandèmia del coronavirus, que inevitablement s’ha fet un lloc en el programa amb una sessió de treball dedicada a estudiar els efectes de la pandèmia en la gestió i el control de la contractació pública.

La Sindicatura de Comptes seguirà les jornades des de la plataforma de formació habilitada a tal efecte. El síndic major, Jaume Amat, en qualitat de president de l’Associació dels Òrgans de Control Extern autonòmics (ASOCEX), participarà en l’acte d’homenatge del 25è aniversari de la revista Auditoría Pública, que tindrà lloc divendres en el bloc de cloenda del Congrés.

Amat farà també el lliurament del Premi FIASEP a les bones pràctiques en auditoria i transparència del sector públic, que enguany ha estat atorgat a Unitat d’Auditoria dels Sistemes d’Informació de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana.

El programa del Congrés inclou dues conferències generals i dos debats plenaris dedicats a analitzar en profunditat el tema del congrés, la implantació de l’Administració digital i la incidència que aquesta digitalització té en els procediments i tècniques de l’auditoria pública.

 

Consta també de tres sessions paral·leles en què s’abordaran temes com l’ètica en la gestió pública o la comunicació dels informes de fiscalització, i nou grups de treball on es tractaran aspectes sectorials d’especial interès en la pràctica de l’auditoria, com ara la ciberseguretat i la protecció de dades, la implantació de l’administració electrònica a les institucions de control o la transformació digital a les universitats.

 

Més informació sobre el Congrés clicant aquest enllaç. 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 15/2020

Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Seguiment de les observacions i recomanacions d'informes anteriors, exercici 2018

Informe 14/2020

Consorci Centre de Recerca Matemàtica. Exercici 2017

Informe 13/2020

Serveis municipals i gestió mediambiental. Municipis amb població superior a 10.000 habitants, exercici 2017

Informe 12/2020

Consorci Institut de Física d'Altes Energies. Exercici 2017

Informe 11/2020

Compte general de les corporacions locals. Exercici 2018