La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

Els síndics assisteixen a la Jornada sobre avaluació de polítiques públiques adreçada a les institucions de control externMadrid, 26 de febrer de 2020

Els síndics Jaume Amat, Miquel Salazar, Joan-Ignasi Puigdollers i Emma Balseiro han assistit avui a la Jornada sobre avaluació de polítiques i programes públics adreçada al Tribunal de Comptes i als òrgans de control extern autonòmics.

La Jornada ha tingut lloc durant el matí d'avui a la seu del Tribunal de Comptes i ha comptat amb la intervenció de Juan Antonio Garde, director del curs sobre avaluació de polítiques públiques dissenyat per al personal d’auditoria de les institucions de control i en el qual han participat dos auditors de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

Durant la jornada s’ha fet també una comparativa internacional a partir de l’experiència de la Cour des Comptes de França, exposada per Rémi Frentz, conseller del Tribunal de Comptes francès, i del Tribunal de Comptes de la Unió Europea, amb la presentació de l’informe especial sobre “una auditoria de bona gestió financera amb enfocament avaluador”, a càrrec de Juan Antonio Vázquez, cap d’àrea de l’òrgan fiscalitzador de la UE.

El programa de la jornada es pot consultar aquí.


 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 1/2020

Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua. Exercici 2017

Informe 23/2019

Consorci de Castelldefels Agents de Salut. Exercici 2017

Informe 22/2019

Fundació Institut Català d'Investigació Química. Exercici 2017

Informe 21/2019

Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental. Exercici 2016

Informe 20/2019

Universitat Autònoma de Barcelona. Entitats participades, exercici 2017