La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

El síndic major assisteix a una jornada sobre la gestió i execució dels fons europeus Next Generation a CatalunyaBarcelona, 16 de novembre de 2021

El síndic major, Jaume Amat, ha assistit a una jornada de treball sobre la gestió i execució dels fons europeus Next Generation (NGEU) que ha tingut lloc avui a la seu del despatx d'advocats Gómez-Acebo & Pombo, a Barcelona.

La jornada ha comptat amb la intervenció de la secretària d'Afers Econòmics i Fons Europeus del Departament d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Matilde Villarroya, qui ha donat a conèixer les previsions de la Generalitat pel que fa a la recepció i a la gestió dels fons europeus de recuperació i resiliència, que suposaran una injecció de 140.000 M¿ a l'Estat espanyol.

El síndic major ha parlat sobre aquests fons des de la perspectiva del control i la fiscalització posterior de l'ús i destinació dels imports repartits. Ha destacat que el control  d'aquests fons anirà eminentment vinculat a l'anàlisi de resultats, mitjançant auditories d'eficàcia i eficiència i amb un ús intensiu dels algoritmes automàtics de control a causa dels elevats imports a revisar.

La jornada ha comptat amb l'assistència de secretaris i interventors d'Administració local de diferents municipis de Catalunya.  


 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 26/2021

Consorci Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida. Exercici 2019

Informe 25/2021

Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats. Exercici 2018

Informe 24/2021

Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Exercici 2018

Informe 23/2021

Consorci Sanitari Integral. Seguiment de les observacions i recomanacions d'informes anteriors, exercici 2019

Informe 22/2021

Renda Garantida de Ciutadania, Exercici 2018