La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

El síndic major lliura el III Premi Ferran Termes a la millora de la transparència i l'eficiència en la gestió públicaBarcelona, 28 de febrer de 2020

El síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, Jaume Amat, ha lliurat avui el III Premi Ferran Termes, guardó que concedeix l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció amb la participació de la Sindicatura de Comptes i que fomenta la recerca i la innovació en l’àmbit de la transparència i la millora de l’eficiència en la gestió de les administracions públiques.

L’acte de lliurament del Premi Ferran Termes, en la seva tercera edició, ha tinguut lloc al Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, en el marc de la II Jornada d’auditoria i compliance.

El Premi ha recaigut en el treball “Compliance en el Reglamento de control interno local: una propuesta iconoclasta para la mejora de la transparencia y la eficiencia en la gestión local”, de Concepción Campos Acuña, secretària d’Administració local, doctora en Dret i actualment secretària de Govern Local de l’Ajuntament de Vigo.

La Jornada d’auditoria i compliance, que ha durat tot el matí, ha comptat amb quatre panels de treball, en els quals s’han analitzat, entre altres qüestions, la tasca dels verificadors externs, els sistemes de control intern sobre la informació no financera, la gestió dels riscos en la contractació pública i la figura del compliance officer.

El lliurament del Premi ha anat a càrrec del síndic major, qui ha destacat l'aportació de treballs com el guardonat a la millora del control i l'eficiència en la gestió dels recursos públics.

 

El Premi Ferran Termes porta el nom de qui va ser referent de l’auditoria pública a Catalunya i síndic major de la Sindicatura de Comptes durant deu anys.

 

Consulteu aquí el programa de la II Jornada d'auditoria i compliance.

 Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 4/2020

Patronat de la Muntanya de Montserrat. Exercici 2017

Informe 3/2020

Empreses públiques, consorcis, fundacions i entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya. Anàlisi dels comptes, exercici 2017

Informe 2/2020

Institució de les Lletres Catalanes. Exercici 2018

Informe 1/2020

Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua. Exercici 2017

Informe 23/2019

Consorci de Castelldefels Agents de Salut. Exercici 2017