La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura lamenta la mort de Manuel Cardeña, síndic des de la creació de la institució fins a l'any 2000Barcelona, 7 de setembre de 2021

Manuel Cardeña i Coma, qui va ser membre del Ple de la Sindicatura de Comptes des de l’any 1984 i fins al 2000, ha mort a Barcelona als 90 anys d’edat.

El síndic major, en nom propi i en el del Ple de la institució, ha fet arribar el seu condol a familiars i amics per tan dissortada pèrdua.

Cardeña (Barcelona, 1930-2021) va ser professor mercantil i censor jurat de comptes. Especialista en macro i microeconomia, va estudiar a les escoles de negoci ESADE i IESE. Va exercir diversos càrrecs de rellevància pública, entre els quals va ser subdirector de Banca Catalana, síndic de la Sindicatura de Comptes i president de l’Institut Català de Crèdit Agrari. Autor de nombrosos articles i llibres, va participar activament en diverses entitats de la societat civil catalana, com ara Sobirania i Justícia.


 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 20/2021

Institut Català d'Energia. Exercici 2018

Informe 19/2021

Diputació de Barcelona. Pla estratègic de subvencions, exercici 2017

Informe 18/2021

Expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit dels ens locals. Exercici 2018

Informe 17/2021

Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell.Seguiment del Pla de viabilitat 2014-2023, exercici 2018

Informe 16/2021

Síndic de Greuges. Exercici 2019