La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura manté el pla de formació del seu personal per via telemàticaBarcelona, 15 de maig de 2020

La Sindicatura de Comptes mantindrà el pla de formació adreçat al seu personal per mitjans telemàtics, reforçant el compromís del Ple de la institució amb el reciclatge i l’aprenentatge continu del seus professionals .

Aprofitant les eines del teletreball implantat per a tot el personal de la Sindicatura des del 16 de març passat, com a part del paquet de mesures extraordinàries adoptades per combatre el coronavirus, els cursos inclosos al pla de formació de la Sindicatura es duran a terme en la modalitat a distància.

La Comissió de Formació de la Sindicatura està treballant a fons per reprogramar els cursos previstos per als mesos de març i abril i per als propers mesos, de manera que es puguin portar a terme per mitjans telemàtics i que puguin ser seguits per tot el personal interessat.

Així, el proper curs programat, que tindrà lloc els dies 11 i 12 de juny, té per objecte analitzar la fiscalització de la contractació pública en clau de desenvolupament sostenible.

També el mes de juny està previst dur a terme un curs adreçat al personal d’auditoria de la Sindicatura sobre l’estructura i contingut dels informes de fiscalització segons les normes internacionals d’auditoria adaptades al sector públic espanyol (NIA-ES-SP.

Al mes de juliol el personal d’auditoria i de l’assessoria jurídica rebrà una formació sobre les mesures tributàries incloses en els pressupostos dels darrers dos anys i la seva incidència en les tasques de fiscalització, avaluant les contingències fiscals i possibles correccions a proposar.


 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 4/2020

Patronat de la Muntanya de Montserrat. Exercici 2017

Informe 3/2020

Empreses públiques, consorcis, fundacions i entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya. Anàlisi dels comptes, exercici 2017

Informe 2/2020

Institució de les Lletres Catalanes. Exercici 2018

Informe 1/2020

Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua. Exercici 2017

Informe 23/2019

Consorci de Castelldefels Agents de Salut. Exercici 2017