La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura participa en la reunió de la Comissió de Coordinació de Comunitats Autònomes del Tribunal de Comptes i els OCEX

La síndica Emma Balseiro assisteix a la reunió, celebrada ahir per videoconferència

Barcelona, 20 de gener de 2021

La síndica Emma Balseiro va participar en la reunió de la Comissió de Coordinació de Comunitats Autònomes del Tribunal de Comptes i els òrgans de control extern (OCEX) que va tenir lloc ahir, 19 de gener, per videoconferència.

Els representants de les institucions de control de l’Estat van analitzar els respectius programes de fiscalització per a l’any 2021 i van coincidir a destacar la rellevància del control extern en temps de pandèmia per assegurar la integritat, l’eficàcia i l’eficiència en l’ús dels recursos públics que les administracions han destinat a contenir l’expansió del coronavirus.

La reunió, presidida pel conseller del Departament de Comunitats Autònomes del Tribunal de Comptes, Ángel Algarra, va comptar amb la participació de membres dels dotze OCEX: la presidenta de la Cambra de Comptes de Navarra, Asunción Olaechea; el síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, Joan Rosselló; el vicepresident de la Cambra de Comptes d’Aragó, Luis Rufas; la síndica de la Sindicatura de Comptes de Catalunya Emma Balseiro; la síndica de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana Marcela Miró; el conseller del Consell de Comptes de Castella i Lleó Miguel Ángel Jiménez; el conseller del Tribunal Basc de Comptes Públics Eusebio Melero; el síndic de la Sindicatura de Comptes del Principat d’Astúries Eduardo Rodríguez; els consellers auditors de l’Audiència de Comptes de les Illes Canàries Inmaculada Saavedra i Fernando Figuereo; la consellera de la Cambra de Comptes de la Comunitat de Madrid María Victoria Malavé; la consellera de la Cambra de Comptes d’Andalusia Sandra Garrido, i el conseller del Consell de Comptes de Galícia, Constantino Carreiras.

En la trobada es van analitzar també els treballs de fiscalització que s’estan duent a terme en col·laboració entre el Tribunal i alguns OCEX relatius a les ajudes atorgades en compliment de la Llei de dependència i a la comptabilitat analítica a les universitats públiques espanyoles.

Respecte als programes de fiscalització per a l’any que acaba de començar, els membres de les institucions de control van exposar els treballs previstos en l’àmbit de la fiscalització dels fons Covid-19, que van des de la fiscalització de la contractació de serveis i subministraments i la fiscalització de les ajudes i transferències atorgades per pal·liar els efectes de la crisi econòmica, fins a la fiscalització de les despeses del personal sanitari que ha lluitat en primera línia contra el virus.

La Comissió la renovat el compromís de col·laboració dels seus membres per contribuir a la millora de la gestió dels fons que gestionen les administracions públiques.

 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 31/2020

Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2018

Informe 30/2020

Diputació de Lleida. Contractació administrativa, exercici 2017

Informe 29/2020

Calafell Empresa Municipal de Serveis, SA. Comptes anuals, exercici 2018

Informe 28/2020

Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya i entitats del grup. Ingressos i despeses, exercici 2017

Informe 27/2020

Consorci Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria. Exercici 2018