La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

Els presidents d'ASOCEX refermen el seu compromís amb el control dels recursos destinats a la pandèmia

La Conferència de Presidents aprova la creació d'una Comissió de Formació per compartir iniciatives en l'àmbit de l'auditoria pública

Barcelona, 3 de desembre de 2020

La Conferència de Presidents d’ASOCEX, l’associació que aplega els òrgans de control extern autonòmics (OCEX), s’ha reunit avui per videoconferència sota la presidència del síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, Jaume Amat. Els presidents han compartit els seus programes de fiscalització per a l’any 2021, on tots els òrgans de control sense excepció han inclòs treballs d’auditoria relacionats amb els recursos destinats a pal·liar la crisi del Covid-19.

Els presidents han refermat el seu compromís amb el control i la fiscalització dels recursos destinats a la pandèmia, en exercici de les funcions que tenen atribuïts els òrgans de control extern, a fi d’analitzar la contractació d’emergència efectuada pels ens públics i l’ús i destinació de les ajudes atorgades per combatre la crisi social originada per la pandèmia.

Dins l’ordre del dia la reunió, els OCEX han aprovat el pressupost de l’associació per a l’exercici 2021, destinat principalment a finançar l’edició de la revista Auditoría Pública i altres activitats orientades a l’estudi i la millora de la fiscalització dels recursos que gestionen les administracions i les entitats del sector públic.  

En aquesta línia, la Conferència de Presidents ha acordat la creació d’una Comissió de Formació d’ASOCEX, que respon a l’interès majoritari de compartir iniciatives en el camp de la formació, aprofitant les possibilitats que ofereixen les plataformes formatives virtuals. La Comissió tindrà per objecte l’estudi de les necessitats formatives dels OCEX per àrees d’interès, l’intercanvi dels plans de formació respectius i l’organització d’accions formatives conjuntes, més enllà de les Trobades Tècniques dels OCEX que tenen lloc cada dos anys.

Un altre dels punts de l’ordre del dia de la reunió ha estat la discussió i aprovació, a proposta de la Comissió Tècnica dels OCEX, d’un nou paquet de Guies Pràctiques de Fiscalització (GPF-OCEX) en desenvolupament de les NIA-ES-SP, les Normes Internacionals d’Auditoria adaptades al sector públic.

Per últim, els presidents han discutit un projecte sobre la millora dels processos d’auditoria als òrgans de control extern mitjançant tècniques avançades d’explotació de dades i una proposta per avançar en la interoperabilitat real entre administracions i institucions públiques, i en la reutilització de recursos digitals de desenvolupament públic.

 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 26/2020

Mancomunitat Intermunicipal Vountària La Plana. Exercici 2018

Informe 25/2020

Ajuntament de Besalú. Romanent de tresoreria, exercici 2018

Informe 24/2020

Línia 9 del Metro. Resolució 511/XI del Parlament

Informe 23/2020

Ajuntament de Cornellà de Llobregat. Seguretat i mobilitat ciutadana, exercici 2017

Informe 22/2020

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. Exercici 2017