La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

Reunió del síndic major amb els seus homòlegs de Navarra i Andalusia per al traspàs de la presidència d'ASOCEXBarcelona, 6 d’octubre de 2020

El síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, Jaume Amat, ha mantingut avui una reunió amb la presidenta de la Cámara de Comptos de Navarra, Asun Olaechea, i el president de la Cambra de Comptes d’Andalusia, Antonio López, amb motiu del traspàs de poders a la presidència d’ASOCEX, l’associació que aplega els dotze òrgans de control extern autonòmics.

La Sindicatura de Comptes de Catalunya assumeix enguany la presidència de torn d’ASOCEX, agafant el relleu de la institució fiscalitzadora de Navarra, que ho ha estat aquest darrer any. Per la seva banda, la Cambra de Comptes d’Andalusia exercirà d’ara endavant la secretaria general permanent d’ASOCEX, d’acord amb una recent modificació dels Estatuts de l’associació acordada per la Conferència de Presidents d’ASOCEX.

Entre els assumptes tractats, els presidents han abordat l’organització de la jornada sobre avaluació de polítiques públiques adreçada al personal dels OCEX, que tindrà lloc la setmana vinent en format telemàtic i que imparteix l’Institut Nacional d’Administració Pública (INAP).

La celebració del XXVè aniversari de la revista Auditoría Pública, que edita ASOCEX, ha estat un altre dels temes abordat pels presidents. La revista ha editat un número especial amb motiu de l’aniversari, que es compleix aquest any, amb un recull dels articles premiats per la revista al llarg dels seus 25 anys d’història.

El síndic major ha avançat que a mitjan novembre convocarà una reunió telemàtica de la Junta Directiva d'ASOCEX, formada pel president, els dos vicepresients (la presidenta de la Cámara de Comptos de Navarra i el síndic major de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana)  i el secretari general.


A la reunió d'avui, tinguda a la seu de la Sindicatura de Comptes, han participat també els secretaris generals de Catalunya i de Navarra.
 Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 15/2020

Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Seguiment de les observacions i recomanacions d'informes anteriors, exercici 2018

Informe 14/2020

Consorci Centre de Recerca Matemàtica. Exercici 2017

Informe 13/2020

Serveis municipals i gestió mediambiental. Municipis amb població superior a 10.000 habitants, exercici 2017

Informe 12/2020

Consorci Institut de Física d'Altes Energies. Exercici 2017

Informe 11/2020

Compte general de les corporacions locals. Exercici 2018