La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura torna a la feina presencial combinada amb teletreballBarcelona, 20 de setembre de 2021

Un cop superat el pic de la pandèmia i quan l'evolució dels indicadors sanitaris experimenta una millora sostinguda, els treballadors de la Sindicatura de Comptes han tornat a les instal·lacions de Via Laietana, 60, amb un fórmula híbrida que permet combinar feina presencial amb teletreball.

La reincorporació del personal de la Sindicatura, a partir del 13 de setembre, preveu la prestació dels serveis en règim de teletreball fins a un màxim del 40% de la jornada en còmput setmanal (dos dies a la setmana), d'acord amb el que estableix la Instrucció sobre mesures de prevenció i seguretat i organitzatives per a la reincorporació del personal de forma presencial, aprovada pel Ple de la Sindicatura el 15 de juny passat.

Aquesta instrucció està en línia amb la regulació sobre el teletreball aprovada pel Govern de la Generalitat mitjançant el Decret 77/2020, de 4 d'agost, que regula la prestació de serveis en la modalitat de teletreball per al personal de la Generalitat.

D'aquesta manera, els treballadors que estiguin ocupant llocs de treball susceptibles de ser prestats en la règim de teletreball poden treballar en remot un màxim de dos dies a la setmana i fer tres dies de feina presencial a la seu de la Sindicatura.

El Ple va aprovar el 22 de setembre del 2020 la Instrucció sobre el procediment per autoritzar la prestació de serveis en la modalitat de teletreball al personal de la Sindicatura, que regula els llocs de treball que poden acollir-se al règim de teletreball i també els drets i deures dels funcionaris autoritzats a teletreballar. En l'esmentada instrucció s'estableix també un Pla personal de treball que haurà de signar el treballador i el seu superior jeràrquic per tal de supervisar el desenvolupament de la feina a distància.

Per garantir la reincorporació progressiva del personal de forma segura, la Sindicatura ha adoptat les mesures organitzatives necessàries, complint els requisits de distància entre taules i els protocols de neteja i desinfecció de l'edifici. També s'estan adoptant les solucions tècniques necessàries per poder celebrar reunions en format híbrid presencial i a distància en les diferents sales de reunions disponibles a la seu de la Sindicatura. 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 30/2021

Eleccions per determinar la representativitat de les organitzacions professionals agràries a Catalunya, de l'any 2021

Informe 29/2021

Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, exercici 2019

Informe 28/2021

Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA. Exercici 2018

Informe 27/2021

Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2019

Informe 26/2021

Consorci Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida. Exercici 2019