La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

El síndic major rep l'alcalde de Lleida a la seu de la SindicaturaBarcelona, 13 de març de 2020

El síndic major, Jaume Amat, va rebre ahir una delegació de l’Ajuntament de Lleida, encapçalada per l’alcalde, Miquel Pueyo. La reunió, a instància de l'alcalde, va tenir lloc ahir a la tarda a la seu de la Sindicatura de Comptes.

Amat va estar acompanyat pel síndic responsable de corporacions locals, Joan-Ignasi Puigdollers, i pel supervisor tècnic del departament sectorial E, Enric Espina. L’equip de la Paeria estava format per l’alcalde, Miquel Pueyo; la regidora de Recursos Municipals, Hisenda i Salut, Maria Montserrat Pifarré, i el coordinador general de l’Ajuntament, Josep Maria Sentís.

Els síndics i els representants de la Paeria van mantenir una reunió durant la qual l’alcalde va donar compte de la situació de les finances de la corporació i de les seves empreses públiques.

 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 1/2020

Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua. Exercici 2017

Informe 23/2019

Consorci de Castelldefels Agents de Salut. Exercici 2017

Informe 22/2019

Fundació Institut Català d'Investigació Química. Exercici 2017

Informe 21/2019

Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental. Exercici 2016

Informe 20/2019

Universitat Autònoma de Barcelona. Entitats participades, exercici 2017