Àrea de Secretaria General Àrea de Secretaria General

És l'àrea de la qual depenen tots els serveis administratius i tècnics necessaris per garantir el bon funcionament de la institució. Al capdavant d'aquesta àrea hi ha el secretari general.
 
De la Secretaria general depenen tres àrees funcionals: la Direcció de Govern Interior, l'Assessoria Jurídica i la Direcció de Serveis Informàtics.