Darreres convocatòries Darreres convocatòries

Convocatòria DOGC Sol.licitud

Convocatòria de concurs oposició per a la provisió de vint-i-quatre places del Cos d'Auditors, del grup A, subgrup A1, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

 

Convocatòria de concurs oposició per a la provisió d'una plaça del Cos de Documentalistes, del grup A, subgrup A1 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

 

Convocatòria de concurs oposició per a la provisió d'una plaça del Cos de Tècnics Superiors, àmbit funcional arxivística, del grup A, subgrup A1, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.