Darreres convocatòries Darreres convocatòries

 

Convocatòria DOGC Sol.licitud
Provisional admesos i exclosos
Definitiva admesos i exclosos
Resultats primera prova
Resultats segona prova
Resultats tercera prova
Qualificacions fase concurs

Convocatòria de concurs oposició per a la provisió de vint-i-quatre places del Cos d'Auditors, del grup A, subgrup A1, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

 

Convocatòria de concurs oposició per a la provisió d'una plaça del Cos de Documentalistes, del grup A, subgrup A1 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

 

Convocatòria de concurs oposició per a la provisió d'una plaça del Cos de Tècnics Superiors, àmbit funcional arxivística, del grup A, subgrup A1, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

 

Convocatòria de concurs oposició per a la provisió de tres places del cos d'Administratius, del Grup C, subgrup C1 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.