Dret de rectificació Dret de rectificació

Està vinculat al caràcter inexacte o incomplet de les dades.

 

L'interessat té dret a rectificar les seves dades personals inexactes i que es completin les seves dades personals incompletes, fins i tot mitjançant una declaració addicional.

 

Procediment:

1.    Empleneu el formulari

2.    Envieu-lo a la Sindicatura mitjançant una tramesa telemàtica

O bé

Presenteu el formulari presencialment en el seu registre