Tramesa de convenis Tramesa de convenis

Els ens del sector públic de la Generalitat compleixen l'obligació prevista a l'article 53 de la Llei 40/2015, de l'1 d'octubre, per la qual s'aprova la Llei de règim jurídic del sector públic, enviant la informació sobre els seus convenis al Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Podeu accedir al Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència mitjançant aquest enllaç: