Registre telemàtic Registre telemàtic

El Registre telemàtic és l'eina habilitada per la Sindicatura de Comptes per a la recepció i la sortida de documents que es trametin per via telemàtica, donant compliment als principis de disponibilitat, autenticitat, integritat, confidencialitat i conservació de la informació.


L'accés al Registre telemàtic es fa a través de la plataforma EACAT, on es pot trobar una relació dels tràmits que es poden portar a terme.