Tramesa de contractes i convenis Tramesa de contractes i convenis

En virtut dels diferents convenis subscrits ja no cal enviar a la SCC ni al TC la informació relativa als contractes i als convenis regulada en l'Article 335 (antic art. 29) de la LCSP i l'article 53 de la LRJSP, respectivament i s'han d'enviar al Registre Públic de Contractes de la Junta Consultiva de Contractació de la Generalitat de Catalunya, pel que fa als contractes i al Registre de convenis de col·laboració i cooperació pel que fa als convenis.

 

Tramesa de contractes

 

Tramesa de convenis

Servei d'atenció a les corporacions locals

93 554 12 34

cgcl@sindicatura.cat