Resolucions judicials i dictàmens Resolucions judicials i dictàmens

Els últims cinc anys no hi ha hagut actuacions en relació amb els següents àmbits:

  • Actes objecte d'un procediment de revisió en via administrativa;
  • Resolucions administratives i judicials de rellevància pública i resolucions judicials definitives que afectin les persones obligades al compliment de la Llei 19/2014;
  • Dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora i dels altres òrgans consultius.