Activitats i béns dels alts càrrecs Activitats i béns dels alts càrrecs


Activitats


Article 20 de la Llei de la Sindicatura Descarrega l'arxiu pdf
Activitats compatibles dels alts càrrecs Descarrega l'arxiu pdf

Declaracions patrimonials


Il·ltre. Sr. Jaume Amat i Reyero Descarrega l'arxiu pdf
Sr. Jordi Pons i Novell Descarrega l'arxiu pdf
Sr. Miquel Salazar Canalda Descarrega l'arxiu pdf
H. Sr. Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom Descarrega l'arxiu pdf
Sra. Emma Balseiro Carreiras Descarrega l'arxiu pdf
Sr. Manel Rodríguez Tió Descarrega l'arxiu pdf