28 i 29 de setembre de 2017 - Sant Pau Recinte Modernista

Carta d'agraïment Carta d'agraïment

Les XII Trobades Tècniques i VII Fòrum Tecnològic dels OCEX, celebrades els passats dies 28 i 29 de setembre a Barcelona, ja han finalitzat i crec que amb bona nota si hem de fer cas de les opinions rebudes durant i després de les Trobades.
Personal auditor, tècnics i directius de tots els OCEX ens hem reunit per treballar en la millora del nostre sector.
 
Les jornades van tenir lloc al llarg de dos dies intensos, però el resultat és fruit de moltes hores de dedicació prèvies, per part de tots aquells que han participat preparant i presentant comunicacions que van ser debatudes en sis grups de treball.
 
En un entorn de feina, des del primer minut, hem debatut i avançat en cada un dels objectius que ens havíem proposat: la funció fiscalitzadora, noves experiències i nous reptes, la reforma de la comptabilitat pública, els aspectes jurídics de la fiscalització i els reptes de la tecnologia, com a recurs a explotar i com a objectiu a fiscalitzar.
 
Amb un alt nivell de participació, més de 200 persones, no només hem estat capaços de debatre i desenvolupar les 52 comunicacions presentades sinó també d'intercanviar idees, projectes, èxits i fracassos, creant i mantenint una xarxa professional i d'amistat, en molts casos, que segur que ens ajudarà a continuar millorant.
 
Tot el personal de la Sindicatura de Comptes ens hem esforçat per aconseguir que els nostres companys vinguts de tots els OCEX, se sentissin com a casa. Per aconseguir l'èxit d'unes jornades  cal que tant amfitrions com visitants estiguin predisposats a esforçar-se per assolir un objectiu comú, i per assolir aquest repte també hem comptat amb les bones sensacions que a ben segur ha transmès el recinte escollit, l'antic hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
 
En nom del comitè organitzador, vull agrair a tots els participants en les Trobades de Barcelona 2017 la vostra predisposició i plena col·laboració, que ens han permès acabar les jornades amb la sensació del deure acomplert.
 
I ara hem de començar a pensar en les properes Trobades i Fòrum Tecnològic, tot i no tenir seu encara però amb moltes idees i projectes pendents de desenvolupar.
 
Moltes gràcies a tothom i fins les properes XIII Trobades i VIII Fòrum Tecnològic.
 
 
Jaume Amat i Reyero
Síndic major

Contactar Contactar

Correu electrònic
93 270 11 61