La Sindicatura de Comptes La Sindicatura de Comptes

La Sindicatura de Comptes de Catalunya

Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l’òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d’eficiència del sector públic de Catalunya.

 

La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l’any 1984, tot i que està recollida en l’Estatut d’autonomia del 1979. És una institució independent de l’Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l’àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d’equips d’auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

Els informes de la Sindicatura s’envien al Parlament de Catalunya i a les entitats fiscalitzades i tothom qui estigui interessat els pots consultar en aquesta web. A més dels informes, en aquest lloc web podeu consultar el programa d’activitats que ens serveix com a eina de planificació anual dels treballs d’auditoria i altra informació necessària per entendre què fem i com treballem, des del respecte als principis de transparència exigibles a tota institució pública.

 

Avui la Sindicatura de Comptes gaudeix d’un considerable àmbit competencial reconegut per la Llei 18/2010, del 7 de juny, que va actualitzar la norma fundacional del 1984 dotant-la de noves atribucions. Tanmateix els seus orígens es remunten al segle XIII, amb la figura dels mestres racionals de la Cort, que més tard esdevindrien els oïdors de comptes, antecessors dels auditors.

 

Gràcies per visitar-nos i us convidem a tornar-hi aviat!

 

 

Jaume Amat i Reyero

Síndic major