Recordatori de l'obligació de trametre el Compte general - Exercici 2011 Simplificat Recordatori de l'obligació de trametre el Compte general - Exercici 2011 Simplificat

 

 

Exercici 2011 - Model simplificat - Tramesa del Compte general per mitjans telemàtics

 

Acords, recordatori i manuals

 

Eines

 

Esquemes i plantilles