Generador del fitxer XBRL de les dades comptables (PGC o PGC-PIME) Generador del fitxer XBRL de les dades comptables (PGC o PGC-PIME)

 

En el següent enllaç hi podeu trobar el programa per introduir els comptes anuals de les societats mercantils en el format que disposa el Registre Mercantil. Quan s'obri la pàgina heu d'anar a DEPÓSITO DE CUENTAS, a l'apartat Programas i heu de descarregar la versió que necessiteu de les que us ofereix el portal. Un cop introduïdes les dades cal exportar el fitxer .xbrl, que heu d'enviar a la Sindicatura mitjançant el portal Eacat. En el mateix enllaç també hi podeu trobar el manual d'aquest programa.


 

https://www.registradores.org/registroVirtual/descargas.do