Cercador d'Informes Cercador d'Informes

Ref. Títol Document català Document castellà Nota resum Comptes anuals
12/2019 Gestió de Serveis Sanitaris. Exercici 2016 ca es en
11/2019 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2017 ca es en
10/2019 Departament de Justícia. Contractació administrativa, exercici 2016 ca es en
9/2019 Consorci per a la Normalització Lingüística. Exercici 2016 ca es en
8/2019 Agència Catalana de Turisme. Exercici 2017 ca es en
7/2019 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2017 ca es en
7/2019 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2017. Annexos - Volum 1: Comptes individualitzats de diputacions, de consells comarcals, de mancomunitats de municipis i d'entitats metropolitanes i dels respectius ens dependents
7/2019 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2017. Annexos - Volum 2: Comptes individualitzats d'ajuntaments (A-C) i dels respectius ens dependents
7/2019 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2017. Annexos - Volum 3: Comptes individualitzats d'ajuntaments (C-L) i dels respectius ens dependents
7/2019 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2017. Annexos - Volum 4: Comptes individualitzats d'ajuntaments (M-Q) i dels respectius ens dependents
7/2019 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2017. Annexos - Volum 5: Comptes individualitzats d'ajuntaments (R-S) i dels respectius ens dependents