Obligació de trametre el Compte general de cada exercici Obligació de trametre el Compte general de cada exercici

Recordatori de l'obligació de trametre el Compte general a la Sindicatura de Comptes

 

 

Exercici 2011 - Model simplificat - Tramesa del Compte general per mitjans telemàtics

 

Acords, recordatori i manuals

 

Eines

 

Esquemes i plantilles
  • Format del fitxer del Compte general en el model simplificat de comptabilitat local  zip
  • Fitxer informació addicional 1 (províncies, municipis, entitats municipals descentralitzades)  zip
  • Fitxer informació addicional 2 (mancomunitats, comarques, agrupacions de municipis, consorcis, entitats metropolitanes)  zip